Jak myślimy o sobie i przyszłości?

Świętujemy swoje 10-lecie patrząc w przyszłość. Jesteśmy przekonani, że rozwijając i stosując naukę możemy współtworzyć środowisko przyjazne dla siebie i natury. Dlatego poprzez naszą działalność programową inspirujemy do odkrywania i rozumienia świata oraz odpowiedzialnego działania.

Od 10 lat inspirujemy do samodzielnego odkrywania świata i rządzących nim praw. Staramy się rozbudzać ciekawość, która pozwala dokonywać odkryć i motywuje do ciągłego uczenia się. Proponujemy edukację opartą na wolności. Dostarczamy naszym gościom doświadczeń, przygotowujących do przyszłości – udostępniając wystawy, warsztaty, pokazy, wykłady i wydarzenia w naszej siedzibie, a także poza nią – wysyłając „w teren” wystawy i pokazy oraz wspierając społeczność lokalną.

Współczesny świat zmienia się w tempie niespotykanym w historii cywilizacji. Te zmiany, napędzane przez rozwój nauki, są nieuchronne, a ich kierunek trudny do przewidzenia. Wciąż mierzymy się z nieznanym. Aby łatwiej sobie radzić z wyzwaniami przyszłości, sama ciekawość już nie wystarcza. Niezbędne są współpraca i zaufanie, poczucie sprawczości, odpowiedzialność, gotowość do współtworzenia przyszłości, której towarzyszy twórcze i krytycznie myślenie.Rolą centrów nauki jest wspieranie rozwoju powyższych kompetencji. Dlatego chcemy inicjować debatę na temat najważniejszych wyzwań nadchodzących lat i zachęcać do działania na rzecz jutra. Zależy nam na tym, by ludzie rozumieli odkrycia naukowe, dostrzegali ich znaczenie i potencjał. A także chcieli mieć wpływ na kierunek zmian.

Poznaj naszą wizję. Być może stanie się także Twoją? Chętnie się nią podzielimy.

 

 

Partner medialny 10-lecia: