Badania w Koperniku

Kopernik to niezwykłe laboratorium badawcze

Centrum Nauki Kopernik to wielka przestrzeń odkrywania mechanizmów uczenia się i procesów poznawczych dzieci i dorosłych. Ponad tysiąc osób każdego dnia korzystając z eksponatów, pokazuje, w jaki różny sposób można się uczyć i odkrywać świat. Badamy i analizujemy te procesy. W 2016 roku uzyskaliśmy status jednostki badawczej.

Socjolodzy, psycholodzy i antropolodzy z Działu Badań analizują sposoby, w jaki zwiedzający poznają wystawy, korzystają z eksponatów, uczestniczą w zajęciach warsztatowych. Zdobywamy dzięki temu unikalną wiedzę o tym, jaką rolę może odgrywać centrum nauki w rozwoju i uczeniu się ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanych doświadczeniach edukacyjnych. Wiedza ta pomaga nam tworzyć nowe eksponaty, pomoce naukowe, zestawy edukacyjne, programy i formaty zajęć.

Interdyscyplinarne projekty badawcze, które realizujemy we współpracy z partnerami akademickimi, pozwalają rozwijać nowe dziedziny badań w Polsce – tzw. learning sciences i visitor studies. Mamy nadzieję, że dzięki nim przyczynimy się do zmiany kultury uczenia się w Polsce.

Jeśli więc spotkasz na swojej ścieżce wśród eksponatów badacza i poprosi Cię o udział w badaniu – zgódź się. To będzie Twój wkład w rozwój Centrum. Każdy z naszych raportów powstał dzięki wkładowi dziesiątek, czasem setek naszych zwiedzających.

 

Tematy
powiązane