Aktualnie prowadzone badania

W 2018 roku zajmowaliśmy się praktyczną i symboliczną dostępnością oferty Centrum Nauki Kopernik dla różnych grup zwiedzających.

Badania prowadzone przez Dział często towarzyszą projektom edukacyjnym i wydarzeniom komunikacji naukowej CNK. Oto niektóre przykłady:

Photon: badania wartości edukacyjnej robota

Badanie sposobów, różnic w sposobie korzystania z robota Photon w różnych kontekstach edukacyjnych w zależności od płci i wieku użytkowników. Projekt współfinansowany przez NCBR.
Robot Photon »

Konstruktorzy marzeń: uczenie przez konstruowanie

Badanie wpływu projektu Konstruktorzy Marzeń na upowszechnienie wśród nauczycieli edukacyjnego podejścia opartego na konstruowaniu. Badanie pozwoli na określenie, które działania sprzyjają rozwojowi takiego podejścia.
Konstruktorzy Marzeń »

Nauka dla Ciebie: oddziaływanie edukacji nieformalnej

Badania poziomu kapitału naukowego i motywacji poznawczej wśród uczniów odwiedzanych przez wystawę objazdową Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu Nauka dla Ciebie (d. Naukobus). Ponadto obserwacje i wywiady przeprowadzone w trakcie badań jakościowych pozwolą opisać związek szkoleń dla nauczycieli, obecności Klubów Młodego Odkrywcy oraz stereotypów dotyczących zdolności ze sposobem korzystania z wystaw.
Naukobus »

Piknik Naukowy: ewaluacja

Badanie poziomu satysfakcji uczestników 22. Pikniku Naukowego. Uzyskane wyniki pozwolą zweryfikować trafność zmian w formule i programie Pikniku.
22. Piknik Naukowy »

CANSAT: ewaluacja

Badanie wybranych zespołów biorących udział w programie CanSat służy zbadaniu roli różnych czynników, które wpływają na osiągnięcia w projekcie oraz wpływu projektu na uczestników i środowisko szkolne. Wyniki badania pozwolą lepiej dostosować projekty edukacyjne do zakładanych celów.
CANSAT »

Badanie warsztatu „Obudzić Krakena”: ewaluacja

Celem badania jest sformułowanie rekomendacji w jaki sposób konstruować scenariusz warsztatu, aby był efektywny edukacyjnie. Wyniki mają pomóc określeniu mechanizmów, które sprzyjają powstawaniu zainteresowania sytuacyjnego uczniów oraz zweryfikować, czy to zainteresowanie przekłada się na efekty edukacyjne. Badanie pozwoli lepiej zaplanować działania badawcze w projekcie MPP.
Warsztat „Obudzić Krakena” »
Modułowe Pracownie Przyrodnicze — MPP »

Obiekty naturalne w Centrach Nauki

Badanie monitorujące jak obiekty naturalne funkcjonują w otoczeniu eksponatów ilustrujących zjawiska – na przykładzie meteorytu w Centrum Nauki Kopernik. Badanie pozwoli określić specyfikę w doświadczaniu przez zwiedzających eksponatów obiektowych i opartych o zjawiska.
Meteoryt na wystawie Patrz: Ziemia »

CNK w oczach zwiedzających

Cykliczne badanie ilościowe dostarczające informacji demograficznych oraz wiedzy o poziomie satysfakcji zwiedzających Centrum Nauki Kopernik.
Raporty roczne »