Partnerstwa z instytucjami naukowymi

Dział Badań Centrum Nauki Kopernik współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowym w Polsce i na świecie.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej
  Partner CNK w badaniach zachowań nauczycieli w przestrzeniach wystaw. Współpracujemy też przy realizacji badań studenckich.
  Porozumienie o współpracy naukowej i badawczej zostało zawarte 2015 roku.
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
  Naukowcy z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Centrum Nauki Kopernik wspólnie badają procesy uczenia się na wystawach CNK i oddziaływania programów edukacyjnych CNK. Instytucje prowadzą wspólny konkurs grantowy Przygody Umysłu, który umożliwia realizację projektów badawczych interesujących dla  SWPS i CNK.
  Porozumienie o współpracy naukowej i badawczej zostało zawarte w 2015 roku.
 • Uniwersytet Stanforda, Transformative Learning Technologies Lab
  Współpraca dotyczy rozwoju szkolnych Fablabów, czyli laboratoriów fabrykacji cyfrowej. Prof. Paulo Blikstein był gościem CNK w 2016 roku podczas konferencji Przygody Umysłu.
 • Uniwersytet Kalifornijski Berkeley, Graduate School of Education
  Współpraca dotyczy rozwoju metodologii Design Based Research w pracy badaczy, edukatorów i designerów Centrum Nauki Kopernik. W ramach wspólnych działań odbędą się seminaria, wykłady i Szkoła Letnia prowadzone przez prof. Dora Abrahamsona.
 • Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  Współpraca dotyczy analizy danych badawczych pozyskanych przez CNK i rozwoju technologii prowadzenia analiz. Zarówno analiza, jak i tworzenie nowych technologii są dziełem studentów PW.
  Wieloletnia współpraca została sformalizowana porozumieniem w 2018 r.

Tematy
powiązane