Nawiąż współpracę: Nauka na Żywo

CO TO JEST?

Nauka na Żywo jest programem współpracy między naukowcami – Centrum Nauki Kopernik i jego zwiedzającymi. Polega na realizacji autentycznych badań naukowych w przestrzeni Centrum, z udziałem zwiedzających. Naukowcy zyskują w nich możliwość pozyskania zróżnicowanej grupy respondentów. Zwiedzający – wiedzy o tym, jak prowadzi się badania i czym zajmują się przedstawiciele konkretnych dyscyplin naukowych.

DLACZEGO?

Centrum nauki ma wiele do zaoferowania naukowcom. Gromadzi w jednym miejscu zróżnicowaną pod względem socjogeograficznym grupę badanych. Z ponad milionem osób odwiedzających rocznie CNK, Kopernik jest idealnym miejscem do prowadzenia badań z udziałem ludzi. Co ważne, bezpośredni kontakt między naukowcami a zwiedzającymi tworzy, spontanicznie, unikalną szansę autentycznej komunikacji na temat nauki, jej metod i celów.

KTO MOŻE PROPONOWAĆ BADANIA W RAMACH PROGRAMU „NAUKA NA ŻYWO”?

Afiliowani przy uczelniach i instytucjach badawczych naukowcy – przedstawiciele nauk społecznych, psychologicznych, medycznych czy neurokognitywistyki oraz wszystkich, które spełniają ramowe założenia badań (zobacz poniżej).

KIEDY?

Badania można prowadzić od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00. Minimalny czas realizacji badań wynosi 2 tygodnie w trybie ciągłym. Zgłoszenia należy składać minimum trzy miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia badania.

JAK?

Zainteresowani badacze powinni przesłać zgłoszenie (por. wytyczne)

CZY PROPONOWANE BADANIE SPEŁNIA KRYTERIA?

W programie badanymi są zwiedzający Centrum Nauki Kopernik. Optymalnie badanie powinno angażować całą rodzinę (dzieci od 8 r.ż.). Pytania i problemy badawcze powinny być ciekawe i zrozumiałe dla szerokiej publiczności. Wykonywane pomiary powinny być bezbolesne i nieinwazyjne (z wyjątkiem pobierania wymazu z jamy ustnej). Pomiar jednej osoby nie powinien trwać dłużej niż 20 min.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Wypełnij podstawowy formularz zgłoszeniowy, a Zespół ds. Programu Nauka na Żywo rozpatrzy zgłoszenie. Jeśli zostanie ono rozpatrzone pozytywnie wyślemy Państwu szczegółowy kwestionariusz do uzupełnienia oraz informację o dostępnych terminach.