Dział Badań: wydarzenia

  • Letnia Szkoła Prototypowania to intensywny tygodniowy warsztat rozwoju kompetencji i wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się tworzeniem rozwiązań edukacyjnych z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych. Termin szkolenia to 27 czerwca – 3 lipca 2018 r.
  • II edycja konferencji „Przygody umysłu: Uczenie się” to multidysycplinarna konferencja naukowa poświęcona zrozumieniu procesów uczenia się i roli nieformalnej edukacji. Konferencja jest próbą integracji wiedzy, która pomoże projektować lepsze rozwiązania edukacyjne z obszaru STEM (science, technology, engineering and mathematics).
  • I edycja konferencji Przygody umysłu została zorganizowana w listopadzie 2015 roku przez Dział Badań CNK, żeby w interdyscyplinarnym środowisku naukowców i praktyków wymienić się doświadczeniami na temat badań w przestrzeni wystaw. Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami naszych gości specjalnych i prezentacjami dyskutowanymi podczas konferencji.
  • Występujemy podczas konferencji Integracja-Interakcja 2016 – corocznym spotkaniu instytucji zajmujących się edukacją nieformalną. Organizowana od 2007 roku (do 2013 r. przez Centrum Nauki Kopernik) pozwoliła na uformowanie się środowiska, które świadome swoich celów i siły tkwiącej we wspólnym działaniu, postanowiło się zjednoczyć. W 2013 roku powstało Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN, które w tej chwili ma 28 członków (centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie) oraz 7 podmiotów wspierających (firmy komercyjne i jednostki samorządowe).
  • Konferencja ECSITE 2016: przedstawiciele Działu Badań będą mówić o nowych technologiach w badaniach i potrzebach nauczycieli związanych z wizytą w Centrum.