Jean William Fritz Piaget

Jean Piaget studiował psychologię i filozofię naturalną w Szwajcarii. Zrobił doktorat, po czym wyjechał z rodzinnego kantonu do Zurychu, a potem do Paryża. Pracował naukowo, uczył, tworzył teorie… Popadłby w rutynę i zapomnienie, gdyby nie pewien drobny szczegół.

Jean Piaget dochował się mianowicie dzieci. Ten właśnie fakt oraz skrupulatna obserwacja ich rozwoju doprowadziły Piageta do stworzenia jego najbardziej znanego dzieła – opisu stadiów rozwoju umysłowego małych dzieci. Do dziś podstawowe obserwacje, poczynione przez Piageta w domu, przy zabawie ze swymi dziećmi stanowią podstawę psychologii.

Jean Piaget mawiał: „Dla większości ludzi edukacja to tworzenie przeciętnych obywateli. Dla mnie edukacja to tworzenie wynalazców i artystów – a nie konformistów!”

Tematy
powiązane