Chromosom 8

Na chromosomie 8 znajduje się około 5% ludzkiego DNA i do 1000 genów.

Chromosom ten odegrał ważną role w badaniu pochodzenia człowieka. Na końcu długiego ramienia tego chromosomu znajduje się region o wysokiej zmienności. Obszar ten cechuje się największą zmiennością wśród wszystkich chromosomów autosomalnych. Kodowane są tam między innymi białka, zwane defensywami, odpowiedzialne za obronę naszego organizmu przed infekcjami. Ale region ten jest również jednym z głównych fragmentów DNA odróżniających ludzi od szympansów… Trzeba pamiętać, że najbardziej zmienne są regiony niekodujące i je się obecnie wykorzystuje głównie do badań historii gatunków

Ponieważ wiele uszkodzeń genetycznych w obszarze chromosomu 8 powoduje zaburzenia rozwoju mózgu, spekuluje się, że to właśnie szybkozmienne obszary tego chromosomu zadecydowały o ewolucji naszych zdolności poznawczych. Niektóre defekty w tym obszarze sprzyjają rozwojowi schizofrenii, inne powodują zaburzenia rozwoju mowy.

Najbardziej jednak znaną przypadłością, związaną z chromosomem 8 jest tak zwany syndrom Wernera (od nazwiska odkrywcy), znany też pod nazwą progerii. Progeria to choroba polegająca na przyspieszonym starzeniu się – dotknięci nią nastolatkowie przypominają schorowanych staruszków. Choć rozwój standardów opieki medycznej pozwala chorym dożywać nawet pięćdziesiątki, choroba jest jak na razie nieuleczalna. Intensywne badania mogą jednak przybliżyć nas do odkrycia sposobów na przedłużenie młodości.[lubad]markul]

Tematy
powiązane