Chromosom 9

Chromosom 9 zawiera do 4,5% ludzkiego DNA. Znajduje się na nim do 1200 genów.

Najważniejszym genem zawartym na chromosomie 9 jest gen, który decyduje o tym, którą grupę krwi w systemie grup krwi AB0 posiadamy. System grup krwi AB0 związany jest z posiadaniem różnego rodzaju antygenów (substancji wywołujących odpowiedź obronną organizmu): antygenu A lub antygenu B. Substancją z których powstają oba te antygeny jest antygen H (enzym produkujący ten antygen kodowany na innym chromosomie). Natomiast na chromosomie 9 kodowany jest enzym, które może przekształcać antygen H w antygen A (grupa krwi A) lub antygen B (grupa krwi B). Enzym ten może być także pozbawiony aktywności (grupa krwi 0). Odmiany enzymu produkujące odpowiednie antygeny dominują nad nieaktywną formą enzymu, natomiast jeśli dziecko odziedziczy po rodzicach oba enzymy, to żaden z nich nie dominuje (mówimy tu o tak zwanych allelach kodominujących) — dziecko posiada zarówno antygen A, jak i antygen B (grupa krwi AB). Istnieje także grupa krwi cis-AB - osoby o takiej grupie krwi posiadają jeden enzym, zdolny do wytwarzania obu antygenów. Wreszcie niewielka liczba osób ma tak zwaną grupę krwi typu bombajskiego. Osoby te nie posiadają w ogóle antygenu H. Częstość występowania takiej grupy krwi szacuje się na cztery osoby na milion. Jak sama nazwa wskazuje, ta niezwykle rzadka grupa krwi jest rozpowszechniona w okolicach Bombaju (obecnie Mumbaj, Indie).

Występowanie grup krwi różni się w zależności od regionu. Wśród rodowitych Europejczyków najczęściej występuje grupa krwi typu A (choć na przykład w Polsce 0 wcale nie jest rzadsze). Grupa krwi typu B to zwykle rejony Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu. Natomiast wśród tubylczych plemion obu Ameryk występuje wyłącznie grupa krwi 0. Wokół grup krwi narosło wiele pseudonaukowych mitów. Na przykład krajach Dalekiego Wschodu (zwłaszcza w Japonii) popularne jest przypisywanie osobom z określoną grupą krwi pewnego typu osobowości.

System grup krwi AB0 występuje także u małpich kuzynów człowieka, na przykład u goryli. [lubad]markul]

Tematy
powiązane