Chłopiec czy dziewczynka?Wybór należy do ojca

Copyright by CNK 

 

Eksponat ilustruje mechanizm odpowiadający za wybór płci dziecka, w momencie zapłodnienia.

O wyborze płci decyduje zawartość plemnika. Jeden z chromosomów (pakietół grupujących DNA) może mieć postać oznaczaną jako X, lub Y. Kiedy plemnik spotyka się z komórką jajową, dochodzi do spotkania chromozomów z obu komórek. Jeśli spootkają się dwa X - mamy dziewczynkę, a jeśli X z Y - chłopca.

W eksponacie X reprezentowane są przez białe, a Y przez pomarańczowe. Losując kulki w specjalnej maszynie, zwiedzający może zaobserwować, jak rozkłądają się statystyczne szanse na uzyskanie potomstwa o określonej płci.[lubad]

Znajdź eksponat
na planie Centrum

Nawigacja

Plan Centrum

Dowiedz się
więcej
o wystawie

Wystawa

Człowiek i środowisko

Eksponat znajduje się w Kole życia, obok szklanego krateru (tego przy windach).

∗ ∗ ∗

Zakręć korbą i wylosuj po jednej kulce z każdego bębna. Zwróć uwagę, że w jednym z nich są kulki tylko jednego koloru.
Z czego to wynika?
Z czego wynika płeć dziecka?
Jakie są statystyczne szanse na urodzenie dziecka danej płci?
Co dzieje się, kiedy podział komórkowy jest zaburzony, i potomek otrzyma nieprawidłowe ilości chromosomów od któregoś z rodziców?

Tematy
powiązane