Jak się uczyć? Postępuj jak naukowiec!

Przekonani o istotnej roli samodzielnego poznania i rozumienia w procesie uczenia się, w Centrum Nauki Kopernik stwarzamy warunki sprzyjające uczeniu się przez doświadczanie i refleksji nad tym doświadczeniem.

XXI wiek. Zmiany zachodzą w tempie niespotykanym w historii cywilizacji – ich głównym motorem jest rozwój nauki i techniki. Zmiany są nieuchronne, a ich kierunek trudny do przewidzenia, zatem niezbędna jest umiejętność dostosowania się do nich. Wymaga to elastyczności, otwartej głowy i stałego uczenia się. Istotne jest zatem pokazanie młodym ludziom, jak uczyć się samodzielnie w różnych okolicznościach i przez całe życie.

Jednym z efektów, a także siłą napędzającą zmiany, jest powszechny dostęp do informacji. Prawdziwym wyzwaniem jest zdolność do ich selekcjonowania, krytyczna analiza oraz odpowiednie wykorzystanie. Opracowujemy rozwiązania edukacyjne, które wspierają kształtowanie postaw i kompetencji kluczowych dla funkcjonowania we współczesnym świecie: umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

Proponowane przez nas programy edukacyjne inspirowane są przede wszystkim metodą badawczą stosowaną w świecie naukowców.  
Zachęcamy także do uczenia się według zasad konstrukcjonizmu i promujemy inne aktywne metody nauczania, które aktywizują uczniów i angażują ich emocjonalnie.

Nasze działania

W szerokiej, stale rozwijanej ofercie działań edukacyjnych, realizowanych także w partnerstwach, zawieramy elementy metody badawczej – promujemy sposób pracy naukowca, odwołujemy się do założeń konstrukcjonizmu i stosujemy aktywne metody nauczania:

 • wystawy – przewodnikiem po naszych wystawach jest naturalna ciekawość. Stawiamy na wolność, ale nie chaos. Najważniejsza jest dla nas swobodna eksploracja, bez limitów, kontroli i ograniczeń. Poprzez emocje wspieramy zaangażowanie, wynikające z obserwacji, słuchania i doświadczania rzeczywistości, w ten sposób poprzez wykorzystanie naszych eksponatów, najefektywniej uczymy się;
 • laboratoria – chemiczne, biologiczne, fizyczne i robotyczne; to najlepsza przestrzeń do nauki przez doświadczenie, gdzie pod okiem specjalistów można samodzielnie przeprowadzać fascynujące eksperymenty;
 • pudełka edukacyjne – specjalnie przygotowane zestawy (tzw. pudełka) wspomagające nauczanie na różnych poziomach kształcenia. Są to autorskie pomoce dydaktyczne, zawierające materiały i scenariusze niezbędne do przeprowadzania samodzielnych eksperymentów. W ten sposób stawiamy na uczenie się przez doświadczenie, a w szczególności przez konstruowanie;
 • Majsternia – przestrzeń w Koperniku, gdzie przy stołach warsztatowych można samodzielnie podejmować wyzwania inżynieryjne, naukowe, logiczne, mając do dyspozycji przedmioty codziennego użytku. Zaczynamy rozumieć prawa nauki, przekonujemy się, że potrafimy myśleć nieszablonowo, ćwiczymy cierpliwość, determinację, gotowość podejmowania wyzwań;
 • Wytwórnia – to FabLab edukacyjny, w którym dzieci, młodzież i edukatorzy uczą się, samodzielnie projektując i tworząc różne przedmioty zgodnie z założeniami pedagogiki konstrukcjonistycznej. W pracy korzystają z urządzeń do cyfrowej fabrykacji takich jak drukarki 3D, plotery, wycinarki cyfrowe a także z narzędzi ręcznych (młotki, śrubokręty, piły). Proces edukacji jest wspierany przez prowadzącego, który podczas zajęć korzysta z metody myślenia projektowego (design thinking);
 • Klub Młodego Odkrywcy (program) – kluby są doskonałym przykładem budowania i wspierania rozwoju lokalnych społeczności edukacyjnych. Klubowicze stawiają nurtujące ich pytania, i zamiast otrzymywania gotowych rozwiązań, sami wytrwale i wspólnie poszukują odpowiedzi – eksperymentują. Postępują jak naukowcy, stosując elementy metody badawczej;
 • Konstruktorzy Marzeń (program) – wspieramy rozwój zainteresowań i kompetencji młodych ludzi w obszarze nauk ścisłych i technicznych (STEM), korzystając z podejścia konstrukcjonistycznego. Jej efekty dedykowane są Klubom Młodego Odkrywcy;
 • ESERO (program) – program edukacji kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej, który charakteryzują bardzo różne formaty działań. Głównym ich celem jest rozwijanie pasji do nauk ścisłych oraz rozwój kompetencji STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). W ESERO stawiamy na pracę zespołową – współpracę, zaufanie i dzielenie się wiedzą;
 • Naukobus (projekt) – dzięki projektowi możemy dotrzeć z naszymi wystawami do wielu szkół poza Warszawą. Zaciekawiamy i pobudzamy do innego spojrzenia na edukację. Stawiamy na podnoszenie kompetencji nauczycieli, w tym na pokazywanie procesu nauczania z wykorzystaniem eksponatów;
 • Szkoła bliżej nauki (projekt) – jego celem jest stworzenie w szkołach, na terenach siedmiu podwarszawskich gmin, warunków dla nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej, czyli takiej jaką stosują naukowcy w swojej pracy. Elementami takiego podejścia jest dociekanie, zadawanie pytań, sprawdzanie i wyciąganie wniosków;
 • Modułowe Pracownie Przyrodnicze (projekt) – u podstaw tej propozycji leży zastosowanie metody badawczej w nauczaniu w szkołach podstawowych. Fundamentem koncepcji jest integracja nauczania przedmiotów przyrodniczych w klasach IV-VIII, która stwarza warunki do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów (przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii). Uczniom umożliwia samodzielne poznawanie świata poprzez obserwację i eksperymentowanie.

Stawiamy na współpracę i sieciowanie edukacji formalnej i nieformalnej, gdyż wymiana wiedzy jest niezbędnym elementem pracy naukowca. Dlatego właśnie wzmacniamy sieć lokalnych liderów organizując Konferencję Pokazać–Przekazać, Festiwal Odkrycia czy Forum KMO, podczas których łączymy różne środowiska i dzielimy się najnowszą wiedzą.