Letnie seminarium WARSA i SAWY

Szósta edycja letniego seminarium Warsa i Sawy już za nami. W spotkaniu organizowanym wspólnie przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych Szkoleń oraz Centrum Nauki Kopernik wzięli udział nauczyciele warszawskich szkół. W tym roku poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, czego i jak uczymy się w centrum nauki.

Podczas seminarium przyjrzeliśmy się badaniom z dziedziny procesów uczenia prowadzonych w centrach nauki, a także zastanawialiśmy się, co z nich wynika dla szkoły. Dr Ilona Iłowiecka-Tańska, kierowniczka Działu Badań CNK, wygłosiła wykład pt. „Aktywność eksploracyjna. Czego można się nauczyć, przyglądając uczniom na wystawach w centrum nauki”. Dr Marta Fikus-Kryńska opowiedziała, jak dzięki pięciu latom istnienia CNK zmienia się koncepcję tworzenia eksponatów i galerii i jak zmienia się rozumienie funkcji wystaw Centrum Nauki Kopernik.

Gościem specjalnym seminarium był prof. Grzegorz Karwasz – wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prof. Karwasz opowiedział, w jaki sposób strategie edukacyjne, przyjęte przez centra nauki i muzea, wspomagają uczenie się, jakie funkcje poznawcze mogą być rozwijane dzięki wystawom interaktywnym i tradycyjnym, a także które elementy przekazu interaktywnego można wykorzystać przy planowaniu ścieżek dydaktycznych (również w warunkach kształcenia instytucjonalnego).

Na uczestników seminarium czekały warsztaty na wystawach Centrum Nauki Kopernik. W ich trakcie przyjrzymy się sytuacjom poznawczym, jakie mają miejsce w przestrzeni ekspozycyjnej CNK. Zaprosiliśmy uczestników do obserwowania zachowania uczniów na wystawach. Zastanowiliśmy się nad różnorodnymi sposobami korzystania z eksponatów oraz nad relacjami, jakie zachodzą pomiędzy uczestnikami tego procesu. Warsztatom towarzyszyły rozmowy i dyskusje, podczas których wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czym jest edukacyjny wymiar wizyty w centrum nauki, a także jak taka wizyta może wpływać na zainteresowania uczniów, ich stosunek do nauki, a także umiejętność skupienia uwagi, wytrwałość czy rozwój wiedzy.

Kiedy i gdzie?

7 czerwca 2016 r.
w Centrum Nauki Kopernik