Moduł ENERGIA

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to seria zestawów edukacyjnych przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik. Do modułów WODA oraz POWIETRZE dołącza trzeci.

Tym razem tematem przewodnim dla doświadczeń na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, przyroda i geografia) jest ENERGIA.

Moduł zawiera: książkę dla nauczyciela z propozycją 25 doświadczeń, eksperckim tekstem o energii i jej przemianach oraz tekstem metodycznym, wspierającym pracę zespołową podczas zajęć. W przenośnej walizce znajduje się sprzęt potrzebny do wykonania doświadczeń.

Moduł ENERGIA można kupić u wyłącznego dystrybutora – firmy Moje Bambino: