Konkurs Nauka dla Ciebie 2018

W 2018 r. jury przyznało tytuł laureata konkursu pięciu zespołom, które przygotowały własne edukacyjne projekty badawcze.

W zwycięskim gronie znalazły się drużyny złożone z uczniów i dwojga nauczycieli. Najlepsze projekty powstały w:

  • Niepublicznej Szkole Podstawowej SKRZYDŁA z Lublina – uczniowie wraz nauczycielkami Beatą Marciniak i Sylwią Wierzchowską przygotowali decybelomierz, czyli projekt elektronicznego ucha, dzięki któremu dowiedzieli się wiele o tym, jak działa ucho ludzkie;
  • Szkole Podstawowej nr 38 z Sosnowca – uczniowie wraz z nauczycielkami Anetą Kotłon-Janigą i Katarzyną Łukaszewicz-Cholewą badali, jak działa rollercoaster i dlaczego ludzie z niego nie wypadają, kiedy mknie maksymalnie rozpędzony;
  • Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej – uczniowie wraz z nauczycielkami Zuzanną Grześką i Ewą Pawlik zbudowali tunel aerodynamiczny, by zbadać, jak kształt i rozmiar umieszczanych w nim przedmiotów wpływają na ruch powietrza;
  • Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 w Warszawie – uczniowie wraz z nauczycielami Magdaleną Paluch i Sebastianem Wojtysiakiem skonstruowali kałużator pozwalający obserwować rozchodzenie się fal na wodzie;
  • Zespole Szkół nr 1  im. Gustawa Morcinka z Tychów – uczniowie wraz z nauczycielami Michałem Głatkim i Barbarą Zegrodnik zbudowali układ pomiarowy do badania oddziaływań magnetycznych.

Szkoły, z których pochodzą zwycięskie drużyny, otrzymały statuetki, pamiątkowe dyplomy oraz czeki na kwotę 6000 zł.

Do nauczycieli – opiekunów drużyn trafiły dyplomy oraz czeki na kwotę 1000 zł, natomiast uczniowie otrzymali dyplom dla drużyny oraz edukacyjne gry planszowe.

Zapraszamy do II edycji konkursu Nauka dla Ciebie »


Konkurs Nauka dla Ciebie realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019.