Letnia Szkoła Prototypowania CNK

Centrum Nauki Kopernik zaprasza projektantów, edukatorów, naukowców i dydaktyków samodzielnie tworzących pomoce naukowe do udziału w Letniej Szkole Prototypowania, która będzie trwała od 27 czerwca do 3 lipca 2018 r.

Letnia Szkoła Prototypowania to intensywny tygodniowy warsztat rozwoju kompetencji i wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się tworzeniem rozwiązań edukacyjnych z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych.

Celem Letniej Szkoły Prototypowania jest rozwój wiedzy i kompetencji dotyczących projektowania pomocy naukowych, eksperymentów, wydarzeń, kursów on-line i innych rozwiązań edukacyjnych.

Szkołę poprowadzą prof. Dor Abrahamson z Uniwersytetu Berkeley, eksperci Centrum Nauki Kopernik oraz zaproszeni goście.

Szczegółowy opis wydarzenia [pdf] »

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać do 1 czerwca 2018 roku. Zaproszone osoby otrzymają informację o przyjęciu ich zgłoszenia drogą e-mailową do dnia 5 czerwca 2018 roku. Planowane jest przyjęcie 15 uczestników.

Językiem roboczym Letniej Szkoły Prototypowania będzie język angielski; konieczna jest zatem sprawna komunikacja w tym języku.


Letnia Szkoła Prototypowania jest realizowana i finansowana w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest  w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018. W ramach programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.