Letnia Szkoła Prototypowania CNK

Finalistów konkursu Nauka dla Ciebie zaprosiliśmy w maju na intensywny warsztat rozwoju kompetencji i wymiany doświadczeń.

Umiejętność samodzielnego przygotowania pomocy naukowych, innowacyjnych scenariuszy czy szkolnych eksponatów pozwala prowadzić lekcje w sposób inspirujący i budzący ciekawość.

Celem 5-dniowej Letniej Szkoły był rozwój wiedzy i kompetencji dotyczących projektowania pomocy naukowych, eksperymentów i innych rozwiązań edukacyjnych. 
Wśród poruszanych na LSP zagadnień znalazły się m.in.:

  • wprowadzenie do nauczania metodą badawczą;
  • rola artefaktów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych;
  • rola edukatora w nauczaniu z wykorzystaniem eksponatów i pomocy edukacyjnych;
  • prototypowanie pomocy naukowych: warsztat tworzenia rozwiązań.

Szkoła miała więc wesprzeć  nauczycieli nie tylko w tworzeniu wartościowych prac konkursowych, ale także  zachęcić do wykorzystywania w codziennej pracy dydaktycznej uczenia się przez eksperymentowanie.

Letnia Szkoła Prototypowania jest realizowana i finansowana w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019. W ramach programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.