Letnia Szkoła Prototypowania CNK

Letnia Szkoła Prototypowania trwała od 27 czerwca do 3 lipca 2018 r. Pracowaliśmy w gronie projektantów, edukatorów, naukowców i dydaktyków samodzielnie tworzących pomoce naukowe.

Letnia Szkoła Prototypowania to intensywny tygodniowy warsztat rozwoju kompetencji i wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się tworzeniem rozwiązań edukacyjnych z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych. Jej celem był rozwój wiedzy i kompetencji dotyczących projektowania pomocy naukowych, eksperymentów, wydarzeń, kursów on-line i innych rozwiązań edukacyjnych. Szkołę poprowadzili prof. Dor Abrahamson z Uniwersytetu Berkeley, eksperci Centrum Nauki Kopernik oraz zaproszeni goście.

Letnia Szkoła Prototypowania jest realizowana i finansowana w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018. W ramach programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.