Konkurs Nauka dla Ciebie – materiały szkoleniowe

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowanym do nauczycieli. Odbywa się on w ramach Programu Nauka dla Ciebie, który umożliwia uczniom z mniejszych miejscowości samodzielne eksperymentowanie oraz bardziej interaktywny i bliższy codziennemu życiu kontakt z nauką.

Wspieramy rozwój nauczycieli

Dla naszych ekspertów współpraca z nauczycielami jest niezwykle ważna. Dlatego w ramach Programu opracowywane są dla nich materiały merytoryczne, wspierające rozwój różnorodnych kompetencji. Przygotowaliśmy te materiały z myślą o nauczycielach uczestniczących w konkursie, ale także dla każdej osoby zajmującej się edukacją. Mogą one być wartościowym wsparciem merytorycznym i przydać się w codziennej pracy.

Poniżej znajdują się zarówno webinaria, jak i publikacje na temat tworzenia pomocy edukacyjnych. Zachęcamy do korzystania.

Publikacje

Aby pomóc w przygotowaniu do wykonania zadnia konkursowego zachęcamy do zapoznania się z publikacjami: Uczenie się na wystawach, Tworzenie pomocy naukowychNaukowe wkrętki, czyli czym wkręcić uczniów w naukę.

Webinaria

Metoda badawcza w szkole
Seminarium odpowiada na pytania: czym jest metoda badawcza. Jak i dlaczego stosować ją w pracy z uczniami? Od czego najlepiej zacząć? Jakie są trudności i bariery? Jakie narzędzia i materiały przydatne w codziennej pracy można polecić nauczycielom?
Zobacz film »

Po co tworzyć pomoce edukacyjne?
Webinarium porusza temat samodzielnego konstruowania pomocy edukacyjnych.
Zobacz film »

W omawianiu jakich tematów pomagają pomoce naukowe?
Prowadzący omawiają temat zastosowania samodzielnie przygotowanych pomocy edukacyjnych w pracy dydaktycznej.
Zobacz film »

Jak pracować z obiektami, żeby rozwijać kompetencje uczniów?
Specjaliści z Centrum Nauki Kopernik przybliżają nauczycielom tematykę pracy z obiektami skoncentrowanej na rozwoju kompetencji.
Zobacz film »

Skąd wiadomo, że pomoc naukowa jest dobra?
W czasie seminarium szukamy odpowiedzi na pytanie – jak się dowiedzieć, że pomoc nauka jest dobra.
Zobacz film »

Elementy zabawy
Podczas seminarium online prowadzący zastanawiają się, jakie elementy zabawy powinny znaleźć swoje miejsce w strukturze pomocy naukowych, a jakich należy unikać. Zauważają, że niebezpieczne jest bezrefleksyjne przyjmowanie zasady: „bawiąc uczyć, ucząc bawić”.
Zobacz film »

Kontekst
Prowadzący odpowiadają na pytanie, w jakim celu używa się pomocy naukowych. Podpowiadają także, jak je zaprezentować, aby ich funkcja była klarowna dla odbiorcy.
Zobacz film »

Treść
Zaprezentowano tutaj dwie strategie tworzenia pomocy naukowych. Pierwsza zakłada, że pomoc naukowa wykorzystywana jest do zaprezentowania klasie zjawiska, które normalnie występuje w przyrodzie. Inspiracją dla tego podejścia jest więc obserwacja. Druga strategia polega na tworzeniu pomocy naukowych mających ułatwić odbiór i zrozumienie materiału zaprezentowanego teoretycznie w trakcie trwania lekcji.
Zobacz film »

Forma
W trakcie tego seminarium uczestnicy dowiadują się, jakie cechy fizyczne powinna mieć pomoc dydaktyczna. Między innymi odpowiedzą na pytania: jaki jest optymalny rozmiar pomocy naukowej, jak bardzo powinna być skomplikowana oraz w jaki sposób dobierać kolory podczas jej projektowania.
Zobacz film »

Rola nauczyciela na wystawach
Eksperci wyjaśniają dlaczego warto przychodzić z uczniami do Centrum Nauki Kopernik. Nauczyciele dowiedzą się między innymi, jak doświadczanie i eksperymentowanie pomaga w budowaniu podstaw ułatwiających nauczanie teorii. Jak przebiega proces uczenia się na wystawach? Jaką postawę przyjąć wobec uczniów podczas szkolnej wizyty w Centrum Nauki Kopernik obserwatora czy animatora.
Zobacz film »

 

Wspólny Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.