Warsztaty dla nauczycieli

Przyjazd wystawy podróżującej Naukobusem to świetna okazja do zapoznania nauczycieli z ideą interaktywnych eksponatów oraz kontekstem edukacyjnym, w którym funkcjonują.

Spotkania warsztatowe organizowane są na kilka tygodni przez przyjazdem do szkoły wystawy objazdowej. Przybliżają nauczycielom zarówno koncepcję wystawy mobilnej, jak i ideę interaktywnych, interdyscyplinarnych eksponatów, wspierając szkołę w przygotowaniu się na przyjęcie wystawy. W 2018 roku trenerzy z Centrum Nauki Kopernik przeprowadzą 40 tego typu warsztatów, z czego 20 z nich w szkołach, w których działa Klub Młodego Odkrywcy (KMO) 

Wystawa i wiele więcej
Jak długo Naukobus znajduje się na terenie szkoły? Ilu uczniów może jednocześnie przebywać na wystawie? Jakie eksponaty przyjeżdżają do szkoły? To niektóre z pytań, jakie najczęściej pojawiają się przed przyjazdem interaktywnej wystawy objazdowej. A przecież wizyta Naukobusa to nie tylko okazja do poznania mobilnej wersji wystaw prezentowanych w Centrum Nauki Kopernik przez szkolną społeczność. To także sytuacja niezwykle sprzyjająca nawiązaniu czy rozwijaniu współpracy z sąsiadującymi placówkami edukacyjnymi albo włączeniu lokalnej społeczności w budowanie przyjaznej uczniom atmosfery wspólnego eksperymentowania. Podczas poprzedzających wizytę warsztatów trenerzy nie tylko odpowiadają na pytania uczestników, ale też zachęcają ich do przyjrzenia się możliwościom i szansom – niekoniecznie wyłącznie edukacyjnym – jakie stwarza przyjazd Naukobusa.
Przeczytaj opinie nauczycielek i nauczycieli o warsztatach »

Wartość edukacyjna eksponatów
Przy wsparciu trenerów nauczyciele mają możliwość zaprojektowania sytuacji edukacyjnych oraz przedyskutowania pomysłów, jakie pojawiają się podczas eksperymentowania z wybranymi eksponatami. W trakcie warsztatów nauczyciele nie tylko wymyślają proste eksperymenty do przeprowadzenia z uczniami czy działania, które mogłyby wzmocnić lokalny zasięg oddziaływania wystawy , ale również zastanawiają się nad rolami, jakie mogą przyjmować podczas korzystania z niej, a więc nad wadami i zaletami różnych postaw pedagogicznych. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, taka forma wsparcia nauczycieli pozwala na znaczne przedłużenie efektu oddziaływania wystawy i lepsze zrozumienie wartości edukacyjnej eksponatów. Niektóre szkoły, po wizycie Naukobusa, planują dalsze, inspirowane tym doświadczeniem działania, m.in. tworzenie przez uczniów własnych eksponatów edukacyjnych i organizację Dnia albo Festiwalu Nauki z prezentowanymi przez uczniów i nauczycieli pokazami naukowymi w programie. Część szkół, które odwiedził Naukobus, planuje pogłębić to doświadczenie, wybierając się do Centrum Nauki Kopernik. 

Przeczytaj artykuł „O uczeniu się w Koperniku” »

Wspólny Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.