Wypowiedzi nauczycieli o warsztatach

Po pierwszych piętnastu minutach. zajęć już było wiadomo, że to warsztaty inne niż wszystkie. Panowała twórcza i inspirująca atmosfera, trenerzy motywowali nas do przemyśleń i szukania konkretnych rozwiązań. Powstało kilka pomysłów, np. kontynuacja szkolnego Festiwalu Nauki czy konkurs na najciekawszą relację ze zwiedzania wystawy Naukobusu.

Anna Nowicka, nauczycielka matematyki i fizyki w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we WrześniUczestnictwo w warsztaty uświadomiło nam, czym jest wystawa i jak się możemy do niej przygotować. Podczas pracy w grupach wymyślaliśmy, co można zrobić przed, w trakcie i po wystawie.

Sebastian Zawieja, nauczyciel techniki i historii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w LesznieNa warsztatach było dużo naukowych niespodzianek i dobrej zabawy. Wszystkiego można dotknąć, wszystko obejrzeć i przetestować – to fascynujące! Dyskutowaliśmy, jak maksymalnie wykorzystać pobyt Naukobusu, np. organizując Szkolny Festiwal Nauki.

Anna Pilny, nauczycielka matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej nr 2 w PaniówkachKilkugodzinne warsztaty dostarczyły nam wiele radości. Podczas zaproponowanej przez trenerów burzy mózgów udało nam się zaplanować działania związane z przyjazdem Naukobusa w taki sposób, by jego wizyta stanowiła atrakcję nie tylko w skali naszej szkoły, ale wydarzenie o szerszym zasięgu – dostępne dla innych mieszkańców miasta i gminy. Działający w naszej szkole Klub Młodego Odkrywcy planuje przyjąć rolę gospodarza i oprowadzać po wystawie Naukobusa gości z okolicznych szkół podstawowych.


Małgorzata Szymura, nauczycielka fizyki w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach