Program WARS i SAWA

Program jest organizowany od 2011 roku przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Prowadzony jest we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych Szkoleń (WCIES) oraz Centrum Nauki Koperni (CNK).

Celem programu jest identyfikowanie i wspieranie zdolności u uczniów warszawskich szkół. Dzięki działaniom w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych możliwe jest rozwijanie potencjału uczniów, budowanie i umacnianie wewnętrznej motywacji do nauki i rozwoju.

Dzięki zasobom, jakimi dysponuje m. st. Warszawa, działaniami mogą być obejmowani uczniowie z warszawskich szkół, co służy wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży oraz sprzyja niwelowaniu etykietowania szkół, głównie w kontekście wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach końcowych*.

Szkołom, które udoskonalały swój system rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych, przyznawano Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. W latach 2010-2016 ten specjalny „znak jakości został przyznany łącznie 251 publicznym i niepublicznym szkołom

CNK oraz Wars i Sawa

Kopernik uczestniczy w programie od początku jego istnienia. We współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń organizujemy  coroczne Letnie Seminarium. Jest to spotkanie dla nauczycieli z warszawskiej sieci szkół publicznych i niepublicznych posiadających Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.
Program ewoluuje i dostosowuje się do zmieniających się wymagań edukacyjnych. W roku szkolnym 2017/18 dołączyliśmy do jego nowego formatu „Wars i Sawa bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”.

Więcej o programie „Wars i Sawa” »

* Materiały m. st. Warszawy