WARS i SAWA – SeNS wspierania uzdolnionych

Trwający od 2011 roku program WARS i SAWA, organizowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, ewoluuje i dostosowuje się do zmieniających się wymagań edukacyjnych. CNK uczestniczy w nim od początku organizując Letnie seminarium dla nauczycieli zaangażowanych w prace z uczniami uzdolnionymi. Teraz dołączyliśmy do jego nowego formatu „Wars i Sawa bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspiera uzdolnionych”.

Nowa propozycja skierowana do szkół biorących udział w Programie WARS i SAWA umożliwia uzyskanie rocznego patronatu instytucji lub organizacji pozarządowej – w rozpoczętym pilotażu patronat potrwa jeden semestr (II semestr roku szkolnego 2017/18). Instytucje, które biorą udział w programie, będą patronować szkołom w następujących obszarach:

  • obszar SPOŁECZNOŚĆ – Centrum Edukacji Obywatelskiej, dla pasjonatów społecznych;
  • obszar NAUKA – Centrum Nauki Kopernik, dla pasjonatów nauk przyrodniczych;
  • obszar SZTUKA – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, dla pasjonatów artystycznych.

Dzięki patronatom wzmocni się więź współpracy szkół z miejskimi instytucjami, przez co zwiększy się dostępność ich oferty dla uczniów i nauczycieli. Instytucje zaś otrzymają bezpośrednią możliwość bieżącej ewaluacji swoich działań i dostosowywania ich do aktualnych potrzeb i warunków.

W perspektywie długofalowej, oprócz podstawowego celu, jakim jest wsparcie rozwoju ucznia, nastąpi upowszechnienie praktyki korzystania z zasobów instytucji kultury i nauki w różnych, dotychczas wykluczonych środowiskach. To szansa na zrównoważenie rozwoju i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się monokultur edukacyjnych i intelektualnych.

Kopernik i patronat naukowy

Obejmując szkoły patronatem, chcemy wprowadzać do praktyki edukacyjnej rozwiązania, które wspierają kształtowanie postaw i kompetencji kluczowych dla funkcjonowania we współczesnym świecie: umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.
Proponowane przez nas programy edukacyjne inspirowane są przede wszystkim metodą badawczą stosowaną w świecie naukowców.

Czytaj więcej o ofercie patronackiej CNK »