Letnie Seminarium 2018Działanie z SeNSem

13 czerwca 2018 odbyło się seminarium we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Miastem Stołecznym Warszawa. Na spotkanie przyjechali nauczycieli z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, w tym uczestnicy pilotażowego programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. Podstawowym celem programu było wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami, poprzez wykorzystanie ich potencjału do rozwoju uczniów i nauczycieli.

Wykład inauguracyjny „Inne przestrzenie edukacji – doświadczenia, emocje, wolność” wygłosiła dr Renata Pater z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji otwartej i równoległej w przestrzeniach instytucji kultury (muzeach, centrach nauki) i szkoły.

Uczniowie i nauczyciele spotkali się z przedstawicielami trzech instytucji – Centrum Edukacji ObywatelskiejZachęty Narodowej Galerii Sztuki i Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy wydarzenia poznali warsztat pracy nauczyciela ucznia zdolnego, sposoby łączenia treści z różnych dziedzin nauki, a także efektywne metody motywowania uczniów do zdobywania wiedzy i doskonalenia własnych kompetencji.

Odbyły się również warsztaty dotyczące sztuki wizualizacji, współpracy w badaniach naukowych, wzornictwie i projektowaniu oraz szkole jako w społeczności. Uczniowie zbudowali wielki fulleren, czyli cząsteczkę węgla składającą się z parzystej liczby atomów. Obejrzeli też pokaz naukowy „Powietrze: więcej niż nic”.

Ostatnia część seminarium poświęcona była dzieleniu się refleksjami z realizacji pilotażu „WARS i  SAWA bliżej Społeczność, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. Uczestnicy w grupach dyskusyjnych moderowanych przez:

  • Katarzynę Czeczott-Łukasik i Mateusza Koniecznego z CEO;
  • Monikę Jędrzejewską i Oskara Wojtynowskiego z CNK;
  • Zofię Dubowską, Annę Zdzieborską oraz Karolinę Iwańczyk z Zachęty;
  • Izabelę Witczak z WCIES i Agnieszkę Dobrowolską – doradcę metodycznego m.st. Warszawy w zakresie wspierania uczniów zdolnych rozmawiali o przebiegu pilotażu SeNS – co najbardziej się podobało, jakie były trudności, a jakie korzyści. Uczniowie i nauczyciele jednogłośnie uznali niniejsze przedsięwzięcie za wartościowe, pełne inspiracji i warte kontynuacji.

Zachęcamy do poczytania opinii i wrażeń oraz obejrzenia zdjęć uczestników zapisanych przez nich samych na padlecie dedykowanemu pilotażowi SeNS.

Podsumowanie działań szkół w ścieżce „WARS i SAWA bliżej nauki” – patronat: Centrum Nauki Kopernik »
Podsumowanie działań szkół w ścieżce „WARS i SAWA bliżej Sztuki” – patronat Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki »
Podsumowanie działań szkół w ścieżce „WARS i SAWA bliżej Społeczności” – patronat Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej »
Wyniki badania ewaluacyjnego pilotażu »

Więcej o programie WARS i SAWA »

A tak zapowiadaliśmy wydarzenie »