Letnie Seminarium 2019

28 maja 2019 r. w Koperniku odbyło się po raz dziewiąty Letnie Seminarium Warsa i Sawy – wydarzenie organizowane corocznie we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Miastem Stołecznym Warszawa. W seminarium, które jest miejscem dialogu, a także inspiracji dla edukatorów poszukujących nowych metod i narzędzi pracy wspierających rozwój potencjału uczniów, wzięło udział blisko 80 nauczycieli z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych uczniów. W tym roku wszystkie nasze działania skupiały się wokół tematu twórczości i kreatywności.

Uczestników Seminarium powitała p. Anna Dziama – Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik. Głos zabrali również: p. Renata Kaznowska – Wiceprezydent Warszawy, p. Mirosław Sielatycki – Zastępca Dyrektora Biura Edukacji oraz p. Jolanta Lipszyc – wieloletnia dyrektorka warszawskich szkół i Biura Edukacji. 

Wykład inauguracyjny „Wyobraźnia i zdolności twórcze”, dotyczący badań nad wyobraźnią dzieci i młodzieży, wygłosiła prof. Wiesława Limont, profesor nauk humanistycznych, wieloletni kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, której zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki zdolności, potencjałów rozwojowych oraz pracy z dziećmi z uzdolnieniami kierunkowymi.

Po wykładzie seminarzyści wzięli udział w karuzeli warsztatowej, podczas której zaproponowaliśmy im pięć działań twórczych pozwalających otworzyć się na samodzielne działanie i tworzenie. Razem sadziliśmy las w słoiku, zastanawialiśmy się, czego możemy nauczyć się przy użyciu kartki papieru i nożyczek oraz jak z butelki i balona zbudować model układu oddechowego, a także jak rysowanie wspiera i porządkuje nasze myślenie. W tym roku do współpracy przy prowadzeniu warsztatów zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami instytucje: Zachętę – Narodową Galerię Sztuki oraz Pole Sztuki Małgorzaty Minchberg. Wraz z nimi uczestnicy Seminarium rozwijali swoją kreatywność, posiłkując się poezją konkretną Stanisława Dróżdża, a także zastanawiali się, jak za pomocą sztuki współczesnej uczyć matematyki, fizyki czy historii.


Po przerwie seminarzyści Warsa i Sawy wzięli udział w drugiej części karuzeli, podczas której zapoznali się z projektami i programami edukacyjnymi prowadzonymi przez Centrum Nauki Kopernik, Zachętę oraz Pole Sztuki.

Poniżej zamieszczamy linki do prezentowanych podczas Seminarium projektów i programów:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Pole Sztuki 
Kluby Młodego Odkrywcy
ESERO
Konstruktorzy Marzeń
Projekty badawcze w szkołach  

Więcej o programie WARS i SAWA »