SeNS wspierania uzdolnionych

Nowa propozycja skierowana do szkół biorących udział w Programie WARS i SAWA umożliwiała uzyskanie rocznego patronatu instytucji lub organizacji pozarządowej.

Instytucje, biorące udział w programie, patronowały szkołom w następujących obszarach:

  • obszar SPOŁECZNOŚĆ – Centrum Edukacji Obywatelskiej, dla pasjonatów społecznych;
  • obszar NAUKA – Centrum Nauki Kopernik, dla pasjonatów nauk przyrodniczych;
  • obszar SZTUKA – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, dla pasjonatów artystycznych.

Celem akcji było wzmocnienie więzi współpracy szkół z miejskimi instytucjami, i przez to  zwiększenie dostępności ich oferty dla uczniów i nauczycieli. Instytucje zaś otrzymały bezpośrednią możliwość bieżącej ewaluacji swoich działań i dostosowywania ich do aktualnych potrzeb i warunków.

W perspektywie długofalowej, oprócz podstawowego celu, jakim jest wsparcie rozwoju ucznia, chodziło o  upowszechnienie praktyki korzystania z zasobów instytucji kultury i nauki w różnych, dotychczas wykluczonych środowiskach. To szansa na zrównoważenie rozwoju i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się monokultur edukacyjnych i intelektualnych.

Kopernik i patronat naukowy

Obejmując szkoły patronatem, chcieliśmy wprowadzić do praktyki edukacyjnej rozwiązania, które wspierają kształtowanie postaw i kompetencji kluczowych dla funkcjonowania we współczesnym świecie: umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.
Proponowane przez nas programy edukacyjne inspirowane są przede wszystkim metodą badawczą stosowaną w świecie naukowców.

Czytaj więcej o ofercie patronackiej CNK »