Dla uczniów klas 0-3

Teatr Wysokich Napięć to ekscytujący, a jednocześnie bezpieczny sposób poznania zjawisk elektrycznych. Interaktywne pokazy wykorzystują specjalne eksponaty i nowoczesne technologie. Planetarium to nie tylko kino. Interaktywne pokazy dotyczą m.in. aktualnych zjawisk astronomicznych, które można obserwować na niebie.

Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej mogą też zwiedzać wystawy stałe pod opieką dorosłych. Warto podzielić klasę na mniejsze grupy (5-6 dzieci z jednym opiekunem). Takie zwiedzanie odpowiada naturalnej dziecięcej ciekawości i potrzebie ruchu, jest też okazją do współpracy uczniów przy przeprowadzanych doświadczeniach.