LustraOdkryj piękno symetrii
Informacje dla nauczycieli

Nowa wystawa Centrum Nauki Kopernik pozwala zobaczyć świat i siebie z innej perspektywy oraz sprawdzić, jak wiele fascynujących zjawisk naukowych kryją w sobie lustra. Na ekspozycji dotkniemy praw rządzących wszechświatem, u podstaw których leży symetria. Przekonamy się, że lustra nie tylko umożliwiają badanie i poznawanie świata, ale pozwalają też dostrzec ukryte w nim piękno.

Wystawa została wyprodukowana przez szwajcarską Technoramę, jedno z najważniejszych centrów nauki na świecie. Koncepcję interaktywnych eksponatów współtworzył Richard Gregory, brytyjski psycholog percepcji.

Tematem Luster jest powstawanie i obserwacja odbitych obrazów. Ekspozycja może być okazją do łączenia edukacji przyrodniczej i artystycznej, którą w szkole dzieli nauczanie przedmiotowe i organizacja lekcji. W Koperniku uczniowie mają niepowtarzalną szansę pokonania tych ograniczeń. Jednoczesne poznawanie rzeczywistości z różnych perspektyw, poprzez badanie naukowe, jak i poszukiwania artystyczne, pozwala lepiej rozumieć świat. Buduje też motywację uczniów, którzy – w zależności od swojego stylu uczenia się – mają szansę rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania.

Percepcja wzrokowa i orientacja przestrzenna są podstawą ludzkiej inteligencji, a także zdolności matematycznych. Badania pokazują, że wczesny rozwój myślenia przestrzennego ma większe znaczenie dla przyszłych sukcesów matematycznych niż wczesna nauka liczenia. Kompetencje matematyczne (podobnie jak artystyczne zdolności) często są postrzegane jako coś wrodzonego. Tymczasem można je ćwiczyć i rozwijać.

W związku z wystawą Lustra Kopernik zaprasza nauczycieli różnych przedmiotów zainteresowanych łączeniem wątków edukacji artystycznej i przyrodniczej na specjalne warsztaty.

Wystawa czasowa

15.10.2015 
– 12.06.2016