Gimnazjum

Wystawę „Mikroświat” szczególnie polecamy uwadze nauczycieli zajmujących się edukacją na poziomie gimnazjalnym. Ekspozycja stanowić może bardzo dobre wsparcie dla pracy zespołów matematyczno – przyrodniczych. Wystawa spełnia zarówno wybrane cele ogólne, jak i szczegółowe podstaw programowych z zakresu biologii, chemii i fizyki.

Na tym etapie kształcenia podstawy programowe biologii, chemii i fizyki podkreślają konieczność przeprowadzania samodzielnych eksperymentów i obserwacji. Na wszystkich etapach edukacyjnych uczniowie powinni być wdrażani do samodzielnego wykonywania prostych obserwacji i doświadczeń. Na III etapie edukacyjnym nauczyciele powinni wygospodarować czas na eksperymentowanie, metody aktywizujące i realizowanie projektów edukacyjnych oraz wycieczki dydaktyczne. Niektóre podstawy programowe wskazują na konkrety: Zakres treści nauczania stwarza wiele możliwości pracy metodą projektu edukacyjnego (szczególnie o charakterze badawczym).

„Mikroświat” w szczególności polecamy uwadze zespołów matematyczno – przyrodniczych, gdyż wizyta na wystawie może przynieść korzyść wszystkim nauczycielom wymienionych poniżej przedmiotów.

Szczególnie ważne jest pozyskiwanie, przetwarzanie i interpretacja informacji, także wizualnej. Projekty i eksperymenty uczniowskie wymagają dokumentacji, najlepiej zdjęciowej, a więc zastosowania technik fotograficznych i komputerowych. Z drugiej strony wystawa i warsztaty dla nauczycieli wspierają edukatorów w budowaniu praktycznych umiejętności laboratoryjnych i manipulacyjnych – na przykład poprzez budowanie i utrzymywanie hodowli mikroorganizmów.