Szkoła ponadgimnazjalna

Na tym etapie uczniowie zastanawiają się nad przyszłym kierunkiem kształcenia. Dzięki swojej interdyscyplinarności wystawa „Mikroświat” może wzbudzić zainteresowanie zarówno entuzjastów biologii, fizyki i chemii, jak i przyszłych studentów dziennikarstwa czy fotografii. Uczniów oraz ich nauczycieli zapraszamy do udziału w specjalnie im dedykowanych wydarzeniach, będących fragmentem obudowy edukacyjnej wystawy.

Wystawa łączy w sobie aspekty przyrodnicze – treści z zakresu biologii, chemii i fizyki, oraz silny wątek artystyczny, związany z fotografowaniem i filmowaniem mikroflory i mikrofauny.
Podążając za tym interdyscyplinarnym charakterem wystawy rozpoczynamy cykl wykładów skierowanych dla grup szkolnych, poruszających tematy z pogranicza nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz sztuki. 

Gościć będziemy wykładowców, którzy prowadzą eksperymenty naukowe lub profesjonalne obserwacje przyrodnicze, ale potrafią także dokumentować swoje badania w postaci zdjęć lub filmów. Planujemy również zapraszać dwóch mówców i zderzać ich poglądy w dyskusji nad podobieństwami pomiędzy nauką i humanistyką.

Najbliższy wykład odbędzie się 5 listopada, w dniu otwarcia wystawy. Więcej informacji »