Poznawanie Mikroświata – warsztaty dla nauczycieli

Wystawa czasowa Mikroświat poświęcona jest obserwacji niewidocznego gołym okiem świata mikroskopowych zjawisk. Łączy w sobie dwa wątki – mikroskopowych obserwacji oraz badania flory i fauny mikroświata. Wystawa zawitała do Kopernika w listopadzie 2014 roku i pozostała aż do końca wakacji.

Ale zanim jeszcze wystawa stanie w Centrum, nauczycielom z Warszawy i okolic oferujemy możliwość zapoznania się z treściami edukacyjnymi tej wystawy oraz wzięcia udziału w warsztatach dydaktycznych, poświęconych edukacji przez doświadczenie z wykorzystaniem treści wystawy. Dzięki nim nauczyciele mogą tak zaplanować pracę w szkole oraz wizytę w Centrum Nauki Kopernik, aby maksymalnie wykorzystać wystawę w realizacji celów i treści nauczania.

Warsztaty przeznaczone są dla:

  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczycieli przyrody w szkole podstawowej
  • nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum

Dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przygotowaliśmy osobny program wydarzeń w Centrum.
Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Ponieważ zależy nam na współpracy z nauczycielami pracującymi w zespołach matematyczno-przyrodniczych gotowi jesteśmy zarezerwować miejsca na warsztatach dla kilku nauczycieli z jednej szkoły.
W takiej sytuacji prosimy o kontakt z panem Łukaszem Badowskim na adres lukasz.badowski@kopernik.org.pl

Tematem warsztatów jest prowadzenie doświadczeń i obserwacji oraz dokumentowanie ich i prezentowanie wyników za pomocą technik informatycznych. W szczególności zajmiemy się sposobami prowadzenia i obserwacji hodowli mikroorganizmów – powszechnie dostępnych i tanich, a jednocześnie niezwykle wdzięcznych obiektów doświadczeń. Mała wielkość tych stworzeń nie jest przeszkodą, ale szansą na wykorzystanie drugiego wątku warsztatów, a mianowicie sposobów oglądania i rejestracji doświadczeń z mikroorganizmami za pomocą najprostszych narzędzi, dostępnych każdemu uczniowi czy nauczycielowi. Doświadczenia są całkowicie bezpieczne. W podstawowej wersji mogą być wykonywane bez szczególnego nadzoru przez kilkuletnie dzieci.

Program warsztatów uwzględnia różne stopnie zaawansowania technologicznego uczniów i różne etapy kształcenia. Szczególny nacisk kładziemy na umiejscowienie prezentowanych treści i technik w kontekście pracy całej szkoły, z uwzględnieniem potrzeby realizacji zadań zgodnie z podstawą programową także poza szkołą i za pomocą niestandardowych metod.

Jeśli korzystają Państwo z jakichś mobilnych urządzeń elektronicznych (komórka, tablet) zachęcamy do przyniesienia ich na zajęcia.

Warsztat trwa 4 godziny dydaktyczne (3h zegarowe).