Wykład dla szkół ponadgimnazjalnych

Wystawa czasowa Mikroświat poświęcona jest obserwacji niewidocznego gołym okiem świata mikroskopowych zjawisk. Łączy w sobie aspekty przyrodnicze – treści z zakresu biologii, chemii i fizyki, oraz silny wątek artystyczny, związany z fotografowaniem i filmowaniem mikroflory i mikrofauny. Podążając za tym interdyscyplinarnym charakterem wystawy rozpoczynamy cykl wykładów skierowanych dla grup szkolnych, poruszających tematy z pogranicza nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz sztuki.

Zapraszać będziemy wykładowców, którzy prowadzą eksperymenty naukowe lub profesjonalne obserwacje przyrodnicze, ale potrafią także dokumentować swoje badania w postaci zdjęć lub filmów. Planujemy również zapraszać dwóch mówców i zderzać ich poglądy w dyskusji nad podobieństwami pomiędzy nauką i humanistyką.
 
Na najbliższy wykład zapraszamy 10 grudnia, o godzinie 12.00. Naszym gościem będzie Marek Miś – pasjonat makro i mikrofotografii, wielokrotny laureat międzynarodowych konkursów.

Marek Miś – biolog, pasjonat makro i mikrofotografii. Wielokrotny laureat międzynarodowych konkursów, Nikon Small World i Olympus BioScapes, poświęconych fotografii z użyciem mikroskopu. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu mikrofotografii, makrofotografii, mikroskopii optycznej, szeroko rozumianej przyrody oraz o tematyce konstruktorskiej. Jest autorem kilku wystaw oraz zbiorowych. Jego prace wystawiane były w Polsce, na Litwie, w USA i Kanadzie. Poza fotografią drugą jego pasją jest mikroskopia optyczna, a zwłaszcza samodzielne konstruowanie kompaktowych mikroskopów terenowych. Swoim mikrofotograficznym doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi podczas autorskich warsztatów.

Jak zapisać się na wykłady?

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wykłady odbywają się w sali audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik. Uczestnictwo w wykładzie nie uprawnia do wstępu na wystawy (bilety grupowe trzeba zakupić osobno).

Rejestracja dla grup szkolnych na wykład 10.12.2014

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacja mailowa: magdalena.perdion@kopernik.org.pl telefoniczna: 516169451

Wykład o godz. 12.00

Potrwa około 1 godziny.

Sala audytoryjna CNK (środkowe wejście do budynku)