Dofinansowanie projektu Centrum

Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki z kulturą i codziennością. Jego powstanie było możliwe dzięki dofinansowania projektu z funduszy UE.

Umowa dotycząca dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podpisana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pana Bogdana Zdrojewskiego oraz Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz w dniu 20 sierpnia 2009 r. Podpisanie umowy zostało poprzedzone ujęciem projektu budowy Centrum na Liście Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.