Talks under the chestnut tree

Cosy meetings for adults with scientists from the Association of Science Promotors, who will talk about fascinating research.

1 July 2017, from 4 p.m. to 6 p.m.

Mariusz Gogól, Ph.D. – biologist and biochemist, who works in the Department of Analytical Biochemistry at the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of the Jagiellonian University; member of the Association of Science Promotors. He deals with deciphering mechanisms of infection caused by Candida albicans yeasts.

The C. albicans yeast is a normal constituent of human microflora. It lives in approx. 70% of human population. In normal circumstances, it is harmless – however, when our body is weakened, this yeast may cause different infections. Infections of organs are the most dangerous with mortality up to even 50%!

Each infection is like a huge battle between the yeast and our body cells. If you want to find out some details and learn what tricks and frauds Candida uses in fight with our body, this meeting is for you. Under the chestnut tree I will also tell you how in the laboratory we discover the secret methods of Candida attacking our bodies and what other diseases, such as psoriasis, have in common with candidiasis.

8 lipca 2017, godz. 16.00-18.00

Alicja Wolny – doktor chemii o specjalności chemia fizyczna, wykładowca Uniwersytetu Dzieci oraz członek  Stowarzyszenia „Rzecznicy Nauki”.

Aleksandra Klemba – absolwentka biotechnologii i psychologii, doktorantka Kolegium MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim (MISDoMP), członek Stowarzyszenia „Rzecznicy Nauki”.

Badania Alicji i Aleksandry łączą elementy różnych nauk w poszukiwaniu nowych metod do walki z nowotworami. Alicja bada raka piersi, a Aleksandra raka jajnika. 
W badaniach Alicji najważniejsze jest to, że tkanka nowotworowa piersi w odróżnieniu od tkanki zdrowej zawiera dużą ilość wody. Ta cecha tkanek dała początek badaniom, które pomagają teraz chirurgom podczas zabiegów operacyjnych.
Aleksandra natomiast skupia się na komórkach macierzystopodobnych raka jajnika i ich roli w chemiooporności choroby, tak by w przyszłości zaprojektować bardziej efektywne metody leczenia.
W czasie spotkania będziemy prowadziły dialog, tak by przekazać Wam najbardziej interesujące i praktyczne informacje w zakresie profilaktyki oraz leczenia nowotworów kobiecych.
Opowiemy także jak naukowcy szukają inspiracji do swoich badań oraz czy badanie minerałów może mieć coś wspólnego z metodami do wykrywania nowotworów.

15 lipca 2017, godz. 16.00-18.00

Marcin Zastawnik – pasjonat, który już w piątej klasie podstawówki wiedział, że chce być związany z akustyką. Doktorant w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie, specjalista we własnej firmie, popularyzator akustyki w Nocach Naukowców, Festiwalach Nauki czy dniach Otwartych AGH. Twórca kanału popularno-naukowego dotyczącego akustyki na YouTube, członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Podwykonawca kilku grantów naukowych i kilkudziesięciu umów dotyczących akustyki na AGH.

Czy grzmot można wykorzystać do pomiarów akustyki? Opowiemy o rozchodzeniu się dźwięku w różnych materiałach (powietrzu, wodzie i ciałach stałych) oraz o pomiarach akustyki wnętrz m.in. przy użyciu hałasu impulsowego. Postaram się przywieźć niewielkie urządzenie generujące impulsy dźwiękowe na drodze wyładowania elektrostatycznego.

22 July 2017, from 4 p.m. to 6 p.m.

Dariusz Aksamit – medical physicist fascinated by radiation and its use in medicine, science and industry, methods of its detection and its influence on living organisms – as well as the emotions it generates. He works at the Faculty of Physics at the Warsaw University of Technology. Chairman of the Association of Science Promotors.

Aurora is surely amazing, but do you know why it is so colourful? Why does it appear on the north and south pole? What does it have in common with the sun and the Earth’s magnetic field? As soon as we answer these questions, we can start wondering how to use magnetic field to protect colonisers from cosmic radiation.

 

Exclusive Partner of the Open Air Weekend Workshops:

When and where?

Only on Saturdays, from 4 p.m. to 6 p.m., under the chestnut tree, on deck chairs.

Please note!
In the case of rain, meetings will be held in the CSC building.