Kopernik na 9. FRM

W Strefie Centrum Nauki Kopernik podczas 9. FRM poznamy:

Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego (PPK):

jej cele i zadania, infrastrukturę B+R (przestrzenie badawcze) w nowym budynku, obszary prac badawczych i badawczo-rozwojowych, rynkowe zastosowanie uzyskanych wyników i związany z tym potencjał współpracy z biznesem i naukowcami.

Zaprezentowane zostaną także przykłady komercyjnej działalności PPK:

1. Sprzedaż licencji na opracowane produkty i rozwiązania edukacyjne:
pierwsze rynkowe wdrożenie zestawu edukacyjnego – Moduł Woda.

Moduł ten jest pierwszym, z planowanych kilku, w projekcie Modułowe Pracownie Przyrodnicze – MPP. Jego opracowanie sfinansowano ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu wspierania edukacji przyrodniczej, ścisłej i zawodowej.

MPP – propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, przygotowana przez ekspertów CNK na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej celem jest rozwój uczenia przedmiotów przyrodniczych w oparciu o aktywne i angażujące metody uczenia. CNK opracowało prototyp pierwszego modułu - Moduł Woda – i udziela licencji na jego wykonanie, prdukcję i sprzedaż. Można zakupić go u polskich producentów. Jednym z licencjobiorców jest firma Moje Bambino konsorcjant PPK.

Centrum Nauki Kopernik oraz firma Moje Bambino zaprezentują wyprodukowany na licencji Moduł Woda wraz z materiałami informacyjnymi firmy oraz merytorycznymi opracowanymi przez CNK. Pracownicy CNK będą prezentować wybrane doświadczenia z zestawu. Firma wyposaży stoisko w meble i akcesoria, które pozwalają kreować funkcjonalne i nowoczesne pomieszczenia wspierające proces uczenia się oraz aranżować strefy zabawy i odpoczynku.

Więcej o Module Woda »

2.  Usługi badawcze, w tym prace klasyfikacyjne:
b
adanie wykorzystania wartości edukacyjnej robota Photona

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w swojej ofercie ma m.in. usługi badawcze i badawczo-rozwojowe, które pozwalają określić potencjał edukacyjny, optymalny kontekst i wykorzystanie zabawek oraz pomocy edukacyjnych w procesie uczenia się i kształcenia kompetencji XXI wieku, a także prace rozwojowe wpływające na poprawę jakości produktów w tym zakresie.

Dział Badań CNK przeprowadził badania wykorzystania wartości edukacyjnej Photona (współfinansowanie NCBR). Badacze analizowali sposoby w wykorzystaniu robota w różnych kontekstach edukacyjnych: domu, edukacji pozaszkolnej (warsztaty w laboratorium robotycznym CNK) oraz w szkole (w toku).

Projekt badawczy miał na celu opisanie sposobu użytkowania robota w różnych warunkach; określenie mechanizmów współpracy i komunikacji między rodzinami podczas zabawy; sprecyzowanie roli opiekuna i wreszcie stworzenie dla rodziców i edukatorów rekomendacji optymalnego wykorzystania możliwości zabawki.

CNK podzieli się wynikami badań i wnioskami, prezentując sposób pracy przy projekcie, zastosowaną interdyscyplinarną metodologię badań i analizy oraz sposób wykorzystania wyników przy projektowaniu aktywności z wykorzystaniem robota.

Więcej informacji na temat projektu robot Photon »

3. Przykład produktu jaki mógłby powstać / być oceniany / ulepszany w ramach prac B+R w PPK: np. zestaw edukacyjny BeCreo (BeCreo Technologies – konsorcjant PPK).

Przyszłością edukacji jest nauczanie w środowisku, które tworzy warunki sprzyjające wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Do tego celu nie tyle są potrzebne pojedyncze urządzenia, co pewna filozofia i przewodnia myśl w nauczaniu. Dzięki postępowi badawczemu i rodzimym rozwiązaniom, a dalej wdrożeniom na całym świecie firma BeCREO Technologies dostarcza wysokiej jakości rozwiązania edukacyjne czerpiące ze sprawdzonych metod i technik nauczania, które są bliskie nauczycielom i uczniom, oraz wzbogacają zastosowanie nowoczesnej technologii w procesie nauczania.

Największą bolączką dla edukacji jest ciągła adaptacja narzędzi, które dla niej nie zostały stworzone i przygotowane. Zachodzi realna potrzeba stworzenia dla niej bezpiecznych i elastycznych, a także standaryzujących  rozwiązań, które pozwalają z jednej strony odkryć mocne strony uczniom, a z drugiej są bliskie doświadczeniu nauczyciela. Wszystko to materializuje się w modelu STEAM.

Przykładowym rozwiązaniem jest zestaw BeCreo, który firma zaprezentuje podczas FRM.

Zestaw łączy naukę programowania z konstruowaniem i robotyką, zawiera też sporą dawkę mechatroniki. Ważnym jego aspektem jest możliwość kontynuowania

Więcej o informacji o aktywności Kopernika podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza »