Lekcje wideo chemii i fizyki z dr. Tylerem DeWittem

Chemia i fizyka online dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy VII–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych. Lekcje są prowadzone w języku angielskim.

Lekcje dotyczą m.in.: budowy atomu, równań reakcji chemicznych, rodzajów reakcji chemicznych, elektrochemii, fizyki i chemii gazów, określania struktury związków chemicznych (metoda VSEPR), stechiometrii, mieszanin i technik rozdzielania mieszanin, termochemii.

Dr Tyler DeWitt
Doktor mikrobiologii MIT w Cambridge, nauczyciel biologii i chemii, współpracownik Fundacji Edukacyjnej dla Ameryki, stypendysta National Science Foundation, autor programów edukacyjnych i opracowań dotyczących metodyki nauczania opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, popularyzator nauki. W Koperniku gościł na konferencji Pokazać – Przekazać w 2014 roku.

Lekcje wideo »