Materiały edukacyjne Klubu Młodego Odkrywcy (KMO)

Klub Młodego Odkrywcy (KMO) to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera! Dzieci i młodzież wspólnie eksperymentują pod okiem Opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W działalności klubów kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy.

Materiały edukacyjne KMO to propozycje doświadczeń wraz z opisem badanych zjawisk.

  • Każdy scenariusz zawiera informację o dziedzinie wiedzy oraz słowa kluczowe.
  • Wiele z tych propozycji można wykonać w domu używając sprzętów i materiałów codziennego użytku.

Scenariusze »