Materiały edukacyjne Nowej Pracowni Przyrody – eksperymenty, scenariusze

Działania zaproponowane w publikacji – inicjalnie przygotowanej dla uczniów i nauczycieli klas IV–VI szkoły podstawowej w zakresie przedmiotu przyroda – można łatwo dopasować do aktualnego programu nauczania klas IV–VIII.

Są to krótkie doświadczenia klasowe oraz długoterminowe badania i obserwacje do przeprowadzenia na zajęciach zarówno w klasie, jak i w terenie. Autorami pomysłów są eksperci i praktycy edukacji: naukowcy, nauczyciele, edukatorzy, pracownicy Kopernika i doradcy metodyczni.

Działania:

 • Obejmują zagadnienia z biologii, geografii, chemii i fizyki.
 • Charakteryzują się zróżnicowanym stopniem złożoności.
 • Zostały skonstruowane tak, aby nauczyciele mogli je samodzielnie modyfikować.
 • Każde działanie zawiera:

  • krótki opis tematu
  • instrukcję dla ucznia
  • inspirujące pytania

Scenariusze zajęć:

 • pomogą zaplanować i przeprowadzić lekcje
 • wskażą, jak realizować elementy metody badawczej:

  • stawiać pytania badawcze
  • formułować hipotezy
  • projektować doświadczenia czy eksperymenty
  • weryfikować hipotezy na podstawie samodzielnie wykonanych eksperymentów, obserwacji i pomiarów
  • porządkować i prezentować wyniki prac
  • prowadzić dyskusję i wyciągać wnioski

Szczególną uwagę nauczycieli zwracamy na artykuły naukowców i popularyzatorów nauki, którzy wsparli nas swoją wiedzą i pasją badawczą. Zapraszamy do lektury.

Treści merytoryczne i eksperymenty »