Materiały edukacyjne Szkoły bliżej nauki

Program Szkoła bliżej nauki został przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami. Uczestniczyło w nim 38 szkół z Warszawy i okolicznych gmin. Podstawowym celem programu było stworzenie warunków dla nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej.

W czasie programu Szkoła bliżej nauki nauczyciele przeprowadzili wiele ciekawych lekcji, które mieliśmy szansę udokumentować i przekazać szerszemu gronu edukatorów. Zamieszczone tutaj scenariusze dotyczą lekcji z różnych przedmiotów dla różnych poziomów nauczania, w tym lekcji prowadzonych w ramach projektów badawczych. Wszystkie zostały przetestowane w szkolnych warunkach. Można tutaj też znaleźć opisy pomocy naukowych, które można wykorzystać na różnych lekcjach lub zajęciach pozalekcyjnych.

Scenariusze działań »