SPiNPorozumienie Społeczeństwo i Nauka

Logo Porozumienia Społeczeństwo i Nauka jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Tekst licencji na http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Porozumienie instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji

Decyzję o stworzeniu takiej organizacji podjęliśmy wspólnie z innymi uczestnikami ostatniej, piątej już konferencji Interakcja–Integracja. W odbywających się od 2007 roku spotkaniach biorą udział przedstawiciele centrów nauki, muzeów, instytucji, stowarzyszeń udostępniających interaktywne wystawy i organizujących wydarzenia popularyzujące wiedzę. Pomimo różnych form działania łączy nas rozbudzanie ciekawości świata, podkreślanie roli indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, kreatywności i krytycznego myślenia. Prowadzimy nieformalną działalność edukacyjną, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na temat jej roli. Zależy nam na budowaniu poczucia podmiotowości oraz odpowiedzialności.
Razem chcemy zwiększać efektywność naszych działań. Planujemy m.in. wymianę dobrych praktyk, wspólne projekty o charakterze ogólnopolskim, zabieranie głosu w debacie publicznej i pozyskiwanie źródeł finansowania dla naszych pomysłów.

Członkowie Porozumienia:
Centrum Hewelianum (Gdańsk)
Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia)
Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń)
EC1 Łódź - Miasto Kultury (Łódź)
Fundacja Correspondance des Arts Muzeum Książki Artystycznej (Łódź)
Fundacja Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha (Szczecin)
Fundacja Park Śląski (Chorzów)
Fundacja Profesora Ciekawskiego (Bydgoszcz)
Fundacja Uniwersytet Dzieci (Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław)
Gminny Ośrodek Kultury (Świnna)
Humanitarium Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu
Instytut Badań Kompetencji – EXPLORA PARK (Wałbrzych)
Miejski Ośrodek Kultury (Olsztyn)
Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (Olsztyn)
Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej (Białystok)
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (Opole)
Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA (Sopot)
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)
Śląski Ogród Botaniczny (Mikołów)
Zespół Placówek Oświatowych (Opole)
Kielecki Park Technologiczny (Kielce)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zielonogórski Ośrodek Kultury
Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY
Fundacja Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja Art of Science (Lublin)
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (Chęciny)
Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza (Rzeszów)

Podmioty Wspierające:
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie
Karek Design
Prestige Agata Kłósak
emQ Mirosław Kucharski
Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o.
Powiat Puławski
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Częstochowie
Centrum Kontroli Placów Zabaw sp. z o.o.

Sekretarz Porozumienia: Robert Firmhofer, Centrum Nauki Kopernik

Komitet Wykonawczy Porozumienia SPiN

 • Ewa Jasińska, Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia)
 • Tomasz Michalski, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)
 • Kamila Myrdek-Rak, Humanitarium. Ogrody Doświadczeń (Wrocław)
 • Małgorzata Stanasiuk-Mordalska, PGE Giganty Mocy (Bełchatów)
 • Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń)

Komitet Programowy Konferencji Interakcja–Integracja:

 • Wiktor Gajewski, Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)
 • Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci (Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław)
 • Ewa Jasińska, Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia)
 • Tomasz Michalski, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)
 • Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń)
 • Rafał Sworst, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Treść porozumienia

[pdf] do pobrania

Kontakt

Dorota Wiślicka

Skontaktuj się

Tematy
powiązane