SPiNPorozumienie Społeczeństwo i Nauka

Logo Porozumienia Społeczeństwo i Nauka jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Tekst licencji na http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Porozumienie instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji

Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN powstało w 2013 roku jako oddolna inicjatywa uczestników corocznej konferencji Interakcja-Integracja (organizowanej od 2007r.). Do SPiNu należą różnego rodzaju instytucje – centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Zachęcamy do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowania poczucia podmiotowości i odpowiedzialności, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na jej temat. Członkowie SPiN realizują ten cel, wybierając odpowiednie dla charakteru ich instytucji formy działalności adresowane do publiczności w różnym wieku – od przedszkolaków po seniorów. Jednocześnie zgodnie z przyjętymi w Porozumieniu założeniami członkowie SPiN ustanawiają wysokie standardy, dzieląc się dobrymi praktykami, współdziałają programowo, planując akcje także ogólnopolskie, budują pozycję do uczestnictwa w debacie publicznej jako głos środowiska, współdziałają w poszukiwaniu finansowania dla wspólnie planowanych projektów. Współpraca członków SPiNu dotyczy różnych aspektów ich działań, np. wymiany interaktywnych wystaw, współdziałania w projektach, konsultacji itp.

Znaczenie SPiNu rośnie z każdym rokiem. Dziś już oddziałujemy rocznie na blisko 3 mln odbiorców. To jest ogromny zasięg. Zorganizowana po raz pierwszy w 2015 roku akcja SPiNDay pokazała, że potrafimy działać wspólnie, a swoim zasięgiem obejmujemy całą Polskę. Do tego dodać trzeba wysoki poziom merytoryczny, atrakcyjność i towarzyszące naszym działaniom zaufanie społeczne.  Z tego czerpiemy siłę, która pozwala nieustannie rozwijać naszą działalność i wierzyć, że wpłynie ona na poprawę edukacji i zrozumienia nauki w polskim społeczeństwie. Dziś do SPiNu należą 34 instytucje oraz 8 podmiotów wspierających (firmy komercyjne i jednostki samorządowe).
Tych, którym bliskie są nasze cele, zachęcamy do dołączenia do Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN.

Jak to zrobić? Trzeba wypełnić deklarację (tekst Porozumienia z deklaracją - załącznik nr 1), dołączyć do niej informację o Państwa instytucji (istotna jest forma prawna ze względu na typ członkostwa) oraz zakresie działalności i te dokumenty przesłać na adres: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, z dopiskiem Porozumienie SPiN. Można je też przekazać w czasie konferencji Interakcja-Integracja w Centrum Nauki Kopernik (będzie specjalne stanowisko SPiN). Konferencja to doskonały moment, żeby dołączyć do SPiNu albo przynajmniej zebrać informacje potrzebne do podjęcia tej decyzji. Jesteśmy tam wszyscy – i ci już należący do Porozumienia, i jego potencjalni nowi członkowie. To doskonały czas, by porozmawiać, zasięgnąć opinii, podzielić się swoimi pomysłami i złożyć deklarację (lub umówić się na jej przysłanie zaraz po konferencji, po uzyskaniu potrzebnych podpisów).
 
Bardzo serdecznie zapraszamy,
Sekretarz i Komitet Wykonawczy Porozumienia SPiN

W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Wiślicką, tel. 501 438 085,
e-mail: dorota.wislicka@kopernik.org.pl

Członkowie Porozumienia:
Centrum Hewelianum (Gdańsk)
Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia)
Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń)
EC1 Łódź - Miasto Kultury (Łódź)
Fundacja Correspondance des Arts Muzeum Książki Artystycznej (Łódź)
Fundacja Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha (Szczecin)
Fundacja Park Śląski (Chorzów)
Fundacja Profesora Ciekawskiego (Bydgoszcz)
Fundacja Uniwersytet Dzieci (Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław)
Gminny Ośrodek Kultury (Świnna)
Humanitarium Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu
Instytut Badań Kompetencji – EXPLORA PARK (Wałbrzych)
Miejski Ośrodek Kultury (Olsztyn)
Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (Olsztyn)
Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej (Białystok)
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (Opole)
Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA (Sopot)
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)
Śląski Ogród Botaniczny (Mikołów)
Zespół Placówek Oświatowych (Opole)
Kielecki Park Technologiczny (Kielce)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Miejskie Centrum Kultury — PGE Giganty Mocy (Bełchatów)
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zielonogórski Ośrodek Kultury
Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja Art of Science (Lublin)
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (Chęciny)
Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza (Rzeszów)
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego (Niepołomice)
Geopark Kielce
Pracownia Edukacji Żywej (Mikołów)
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum Wsi Kieleckiej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Fundacja Naukowa Twórcze Myślenie (Kielce)
Fundacja TEANO (Żory)
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet w Białymstoku
Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o.


Podmioty Wspierające:
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie
Karek Design
Prestige Agata Kłósak
emQ Mirosław Kucharski
Powiat Puławski
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Częstochowie
Centrum Kontroli Placów Zabaw sp. z o.o.
Neuron.edu
Peke Mundo Sp. z o.o
Miasto Gorzów Wielkopolski
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Sekretarz Porozumienia: Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń

Komitet Wykonawczy Porozumienia SPiN

 • Ewa Jasińska, Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia)
 • Tomasz Michalski, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)
 • Kamila Myrdek-Rak, Humanitarium. Ogrody Doświadczeń (Wrocław)
 • Robert Salisz, Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków)
 • Małgorzata Stanasiuk-Mordalska, PGE Giganty Mocy (Bełchatów)
 • Robert Firmhofer, Centrum Nauki Kopernik (Warszawa), były Sekretarz

Komitet Programowy Konferencji Interakcja–Integracja:

 • Agata Żwir-Ferenc, Centrum Hewelianum (Gdańsk)
 • Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci (Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław)
 • Jerzy Jarosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ewa Jasińska, konsultantka, firma STREFA IDEI (Gdynia)
 • Tomasz Michalski, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)
 • Paweł Barczyński, EC1 Łódź - Miasto Kultury (Łódź)
 • Dorota Wiślicka, Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)

Treść porozumienia

[pdf] do pobrania

Kontakt

Dorota Wiślicka

Skontaktuj się

Tematy
powiązane