SPiN

W marcu 2019 r. na odbywającej się w Gdańsku konferencji Interakcja – Integracja uroczyście zainaugurowaliśmy działanie Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN. Zostało ono powołane w wyniku decyzji Rady Porozumienia SPiN, która uznała, że nadszedł czas na kolejny krok w rozwoju naszego środowiska. 

Zarząd Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN

Prezes Zarządu: Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń
Skarbnik: Anna Grąbczewska, Fundacja Uniwersytet Dzieci, Kraków
Członkowie:
Robert Firmhofer, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
Robert Salisz, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków

Statut, deklaracje członkowskie i informacje o działalności Stowarzyszenia »

Kontakt: biuro@stowarzyszeniespin.pl

Tematy
powiązane