SPiN Day 2018#naukaniepodlegla

10 listopada, w przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, świętujemy Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki.

Tegoroczna zbieżność obu ważnych dat zainspirowała nas, by zapoznać zwiedzających z osiągnięciami polskich naukowców z ostatniego stulecia. Przygotujemy specjalne stanowiska z eksperymentami, nawiązującymi do ich pracy. Tego dnia w Koperniku będzie także można spotkać się z młodymi badaczami, rozwijającymi współczesną naukę.

Chcemy pokazać, jak ważny w rozwoju nauki jest duch współpracy i umiejętność przekraczania granic – także tych państwowych. Dzisiejsi polscy naukowcy osiągają sukcesy na światowym poziomie właśnie dlatego, że potrafią pracować w międzynarodowych zespołach badawczych, w projektach liczących nierzadko setki osób. 

Duch współpracy przyświeca wszystkim organizatorom wydarzeń, związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki (ISCSMD). W Polsce całości patronuje Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN, a obchody świętujemy pod nazwą SPiN Day. Akcja SPiN Day odbędzie się w całej Polsce:  w Bydgoszczy, Chęcinach, Chorzowie, Gdyni,  Kielcach, Krakowie, Mikołowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie, Świnnej k/Żywca. Toruniu, Warszawie, Zielonej Górze. Już wkrótce zaprezentujemy więcej informacji o atrakcjach w Polsce i na świecie.

SPiN Day 2018 odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk. Organizowany jest w ramach Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki.