SPIN DAY w Polsce

Promując ideę rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji – Porozumienie Społeczeństwo i Nauka jednego dnia (12 września) zorganizowało ogólnopolską akcję „SPiN Day – dla społeczeństwa i nauki”. To pierwsze tego typu wydarzenie realizowane na taką skalę przez popularyzatorów nauki w Polsce.

– W wymiarze krajowym chcemy pokazać spójność zróżnicowanego środowiska edukacji nieformalnej, jego potencjał i wzajemne wspieranie. Lokalnie to pokazanie, czym może być centrum nauki, że w nim powstają fantastyczne pomysły i że posiada duże możliwości, z których mogą skorzystać szerokie grupy odbiorców – mówił pomysłodawca wydarzenia Tomasz Michalski z rzeszowskiego Stowarzyszenia Explores.

Jednego dnia, w sobotę 12 września, w całej Polsce odbyły się różnorodne wystawy, warsztaty i pokazy naukowe, obejmujące swą tematyką zagadnienia z wielu obszarów wiedzy. Wydarzenia SPiN Day, organizowane przez 24 instytucje skupione w Porozumieniu SPiN, odbyły się w 26 miejscach na terenie całego kraju. SPiN Day to nie tylko dobra zabawa inspirowana nauką. To także realizacja kluczowych celów Porozumienia: wyjaśnienie czym jest nauka, rozbudzenie społecznego zainteresowania wiedzą, budowanie przestrzeni do dialogu na temat nauki, pokazywanie jej piękna i uświadomienia jej społecznego znaczenia, a także zainspirowanie dla wyboru kariery naukowej – jak je określił Robert Firmhofer, sekretarz Porozumienia SPiN.

Program SPiN Day jest dostępny na mapce umieszczonej poniżej. Szczegóły na stronach instytucji. Harmonogram wydarzeń w innych instytucjach w Polsce został opublikowany na wydarzeniu SPiN Day na FB »

Żółte znaczniki – wydarzenia w ramach SPiN Day (12 września 2015)
Niebieskie znaczniki – członkowie Porozumienia SPiN

 

Doceniając wydarzenie organizowane przez Porozumienie Społeczeństwo i Nauka patronat honorowy nad akcją objęły Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Prezes Polskiej Akademii Nauk.