Dla mediów

Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu - wnioski z badań

W maju 2009 Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na zlecenie Centrum Nauki Kopernik zrealizowała badanie „Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania”.

13/10/2009

Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu - wnioski z badań

W maju 2009 Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na zlecenie Centrum Nauki Kopernik zrealizowała badanie „Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania”.

13/10/2009