Patronaty

Przyznanie patronatu honorowego jest formą aprobaty dla wyjątkowych działań niekomercyjnych. Jest to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięć związanych bezpośrednio z działalnością statutową Centrum Nauki Kopernik. Patronaty przyznawane są działaniom, które podejmują tematy związane z nauką i zachęcają do osobistego zaangażowania się w poznanie i zrozumienie świata oraz do wzięcia odpowiedzialności za zachodzące wokół zmiany.

Konkurs - Zabawka Edukacyjna rok szkolny 2017/2018 
[patronat honorowy]

Organizator:
Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi, Planetarium Pomorska, Politechnika Łódzka

Konkurs Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2018
[patronat honorowy]

Organizator:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Dzieci

Festiwal Sektor 3.0 
29-30 maja 2018 
[patronat honorowy]

Organizator:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Marsz dla Nauki 2018
22 kwietnia 2018
[patronat honorowy]

Organizator:
Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki

Autonomus & Robotized Life
20 kwietnia 2018
[patronat honorowy]

Organizator:
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Turniej Robotów Mobilnych Robomaticon 2018
3 marca 2018
[patronat honorowy]

Organizator:
Koło Naukowe Robomatic przy Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Konferencja TRENDS IN INTERDISCIPLINARY STUDIES,
20-22.10.2017
[patronat honorowy]

Organizator:
KUL, UMCS, IFIS PAN, Villanova University USA

XIII Nyski Festiwal Nauki
27-28.09.2017
[patron honorowy]

Organizator:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

17th European Skeptic Congress
22-24 września 2017
[patronat honorowy]

Organizator:
Stowarzyszenie Klub Sceptyków Polskich (KSP)

Konkurs - Zabawka Edukacyjna rok szkolny 2016/2017 
[patronat honorowy]

Organizator:
Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi, Planetarium Pomorska, Politechnika Łódzka

Sektor 3.0 
30-31 maja 2017
[patronat honorowy]

Organizator:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

XIII Festiwal Nauki
20-26 marca 2017 r.
[patronat honorowy]

Organizator:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

„Dzień nauki. Wkład Polski”
19 marca 2017
[patronat honorowy]

Organizator:
Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Polonium Foundation

III Piknik Matematyczny
14 marca 2017
[patronat honorowy]

Organizator:
Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć

Turniej Robotów Mobilnych Robomaticon 2017 
4 marzec 2017
[patronat honorowy]

Organizator:
Koło Naukowe Robomatic przy Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Konferencja Science: Polish Perspectives
18-19.11.2016
[patronat honorowy]

Organizator:
Polonium Foundation, Oxford University Polish Society oraz Cambridge University Polish Society

Konkurs - Zabawka Edukacyjna
rok szkolny 2015/2016
[patronat honorowy]

Organizator:
Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi im. Arego Sterrnfelda

III edycja konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”
28 maja 2016r.
[patronat honorowy]

Organizator:
Urząd Patentowy RP, Polska Akademia Dzieci oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT

Konferencja Sektor 3.0
18-19 maja 2016 r.
[patronat honorowy]

Organizator:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Piknik Matematyczny
15.03.2016
[patronat honorowy]

Organizator:
Fundacja mBanku, Fundacja Dobra Sieć

12. Festiwal Nauki
14-20.03.2016
[patronat honorowy]

Organizator:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Turniej Robotów Mobilnych ROBOMATICON 2016
5 marca 2016 
[patronat honorowy]

Organizator:
Koło Naukowe Robomatic przy Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Konferencja Nauka: Polskie Perspektywy – Science: Polish Perspectives
30-31.10.2015
[patronat honorowy]

Organizator:
Oxford University Polish Society oraz Cambridge University Polish Society

2. Międzynarodowa Konferencja Trends in Interdisciplinary Studies
15-18.10.2015, Warszawa
[patronat honorowy]

Organizator:
Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań Filozoficznych

XI Nyski Festiwal Nauki
9-10.09.2015 
[patronat honorowy]

Organizator:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

13. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki
23-25.09.2015
[patronat-honorowy]

Organizator:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

26. Europejskie Warsztaty Dendroekologiczne
30.08-06.09.2015 
[patronat honorowy]

Organizator:
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Swiss Federal Institute WSL, Birmensdorf, Szwajcaria

Film „Antarktyda. Gdy pojawia się ciepło”
01.02.2013- 01.08.2015 
[patronat honorowy]

Organizator:
Studio Filmowe Kronika - Polska Kronika Filmowa Sp z o.o.

KOKOS — Konkurs Konstrukcji Studenckiej
marzec-maj 2015
[patronat honorowy]

Organizator:
Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Konkurs Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015
[patronat honorowy]

Organizator:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Dzieci

III Noc Robotów PIAP. Misja: Bezpieczeństwo
22.05.2013
[patronat honorowy]

Organizator:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, PIAP ScienTech

11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC)
7-10 maja 2015 
[patronat honorowy]

Organizator:
Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego