Doskonalimy się

Sercem Kopernika są nasi zwiedzający. Jesteśmy dumni z zaufania, jakim nas obdarzyliście. To dla Was ulepszamy wystawy, projektujemy nowe eksponaty i rearanżujemy przestrzeń. Pięć pierwszych lat działalności Kopernika (2010–2015) było dla nas czasem intensywnej nauki. Mogliśmy przeanalizować, jak w praktyce sprawdzają się nasze idee oraz w jaki sposób odpowiadać na pojawiające się nowe potrzeby. W 2015 roku – bogatsi o doświadczenie – rozpoczęliśmy rozłożony na kilka lat proces zmian przestrzeni ekspozycyjnych i eksponatów.

Do tego czasu szukaliśmy niekonwencjonalnych pomysłów, szkoliliśmy się, na bieżąco testowaliśmy nowe rozwiązania, ściśle współpracowaliśmy z centrami nauki w Europie i na świecie. Otwieraliśmy nowe przestrzenie: laboratoria, Teatr Robotyczny, Teatr Wysokich Napięć, Majsternię, ogród na dachu, Wytwórnię. Wprowadzaliśmy nowe elementy oferty: pokazy naukowe, warsztaty w przestrzeni wystaw, koncerty w planetarium. Na pierwszym miejscu stawialiśmy sobie zapewnienie naszym gościom optymalnego komfortu zwiedzania oraz kreowanie dla nich takiego otoczenia, które sprzyja uczeniu się i zdobywaniu nowych umiejętności. Pytaliśmy naszych zwiedzających, ocenialiśmy wystawy oraz organizację przestrzeni.

Nasi zwiedzający

Gdy po raz pierwszy otworzyliśmy drzwi Kopernika, nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu frekwencyjnego. To ewenement na skalę globalną. Zaskoczył on nie tylko nas, ale całe środowisko centrów nauki na świecie. Ponad milion gości rocznie – trzykrotnie więcej, niż zakładały nasze najbardziej optymistyczne prognozy! Świadczy to zarówno o wartości, jaką stanowi nauka, jak i o ogromnym potencjale i aspiracjach tkwiących w zwiedzających. Kopernik ma dobrze rozpoznaną publiczność. Analizowaliśmy nie tylko jej społeczno-demograficzną charakterystykę. Braliśmy też pod uwagę wszystkie komentarze i oceny. Przyglądając się pasjom i aspiracjom naszych zwiedzających, zidentyfikowaliśmy pewne potrzeby. Dobrze się przygotowaliśmy, aby na nie odpowiedzieć, wdrażając zmiany m.in. na naszych wystawach.

Wystawy

Szczegółowo ewaluowaliśmy nasze wystawy. Chcieliśmy dowiedzieć się, co skłania przyszłych gości Kopernika do ich odwiedzenia, w jaki sposób zwiedzający korzystają z eksponatów, co daje im zwiedzanie wystaw, jakie potrzeby zaspokaja, czego brakuje. Które z eksponatów są szczególnie lubiane i dlaczego? Co sprawia, że chce się do nas wracać? Te obserwacje doprowadziły nas do konkretnych działań. Opisaliśmy proces powstawania wystaw, stworzyliśmy katalog dobrych praktyk i rekomendacje dla twórców nowych ekspozycji. Przez pierwszych pięć lat zdobyliśmy doświadczenie dotyczące projektowania i budowania najlepszych eksponatów. W związku z tym poddaliśmy analizie te istniejące, przykładając do nich świeżo wypracowane miary. Sprawdzaliśmy, na ile realizować będą cele, jakie chcemy osiągnąć. Ustaliliśmy, które eksponaty pasują do naszego nowego podejścia, a które muszą zostać zastąpione albo znacznie zmienione.

Przestrzeń

Równocześnie uważnie przyglądaliśmy się naszym przestrzeniom. Nie tylko ekspozycyjnym, ale także tym, które służą komfortowi zwiedzających. Począwszy od stref wejścia, stanowisk kasowych czy kącików wypoczynkowych po system informacji wizualnej mający ułatwiać orientację w przestrzeni. Zdawaliśmy sobie sprawę, że budynek zaprojektowany na przyjęcie 300 tysięcy osób rocznie może ujawnić pewne niedoskonałości przy ponad milionie zwiedzających, którzy co roku nas odwiedzają. Zdiagnozowaliśmy te problemy i ich rozwiązanie skonsultowaliśmy z najlepszymi architektami. Wraz z projektantami zaplanowaliśmy także zmiany wizualne, które znacząco wpłynęły na wrażenia z wizyty. Ujednolicenie przestrzeni pozwala na głębszą refleksję i na pełniejszą interakcję z eksponatem.

Zobacz, jak Kopernik zmieniał się w kolejnych latach »