Zmieniamy się

Sercem Kopernika są nasi zwiedzający. Jesteśmy dumni z zaufania jakim nas obdarzyliście. To dla Was ulepszamy wystawy, projektujemy nowe eksponaty, rearanżujemy przestrzeń. W marcu 2016 roku zakończyliśmy pierwszy etap wprowadzania widocznych zmian, który objął zachodnią część galerii na pierwszym piętrze.

Pięć lat działalności Kopernika było dla nas czasem intensywnej nauki. Mogliśmy przeanalizować jak w praktyce sprawdzają się nasze idee oraz w jaki sposób mamy odpowiadać na pojawiające się, nowe potrzeby. Szukaliśmy niekonwencjonalnych pomysłów, szkoliliśmy się, na bieżąco testowaliśmy nowe rozwiązania, ściśle współpracowaliśmy z centrami nauki w Europie i na świecie. Otwieraliśmy nowe przestrzenie: laboratoria, Teatr Robotyczny, Teatr Wysokich Napięć, Majsternię, ogród na dachu. Wprowadzaliśmy nowe elementy oferty: pokazy naukowe, eksperymenty i warsztaty w przestrzeniach wystaw. Na pierwszym miejscu stawialiśmy sobie zapewnienie naszym gościom optymalnego komfortu zwiedzania oraz kreowanie dla nich takiego otoczenia, które sprzyja uczeniu się i zdobywaniu nowych umiejętności. Pytaliśmy naszych zwiedzających, ocenialiśmy wystawy oraz organizację przestrzeni.

Nasi zwiedzający

Gdy po raz pierwszy otworzyliśmy drzwi Kopernika nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu frekwencyjnego. To ewenement na skalę globalną. Zaskoczył on nie tylko nas ale całe środowisko centrów nauki na świecie. Ponad milion zwiedzających rocznie – trzykrotnie więcej, niż zakładały nasze najbardziej optymistyczne prognozy! Świadczy to zarówno o wartości, jaką stanowi nauka, jak i ogromnym potencjale i aspiracjach tkwiących w Was, zwiedzających. Kopernik ma dobrze rozpoznaną publiczność. Analizowaliśmy nie tylko jej społeczno-demograficzną charakterystykę ale rozpatrywaliśmy także Wasze opinie, braliśmy pod uwagę wszystkie komentarze i oceny. Przyglądając się Waszym pasjom i aspiracjom – zidentyfikowaliśmy pewne potrzeby. Dobrze się przygotowaliśmy, aby na nie odpowiedzieć, wdrażając zmiany m.in. wśród naszych wystaw.

Wystawy

Szczegółowo ewaluowaliśmy nasze galerie. Chcieliśmy dowiedzieć się, co prowokuje Was do ich odwiedzenia, w jaki sposób korzystacie z eksponatów, co daje Wam zwiedzanie wystaw, jakie potrzeby zaspokaja, czego brakuje. Które z eksponatów są przez Was szczególnie lubiane i dlaczego? Co sprawia, że chcecie do nas wracać? Te obserwacje doprowadziły nas do pewnych konkluzji. Opisaliśmy proces powstawania wystaw, stworzyliśmy katalog dobrych praktyk i rekomendacje dla twórców nowych ekspozycji. Przez ostatnich pięć lat zdobyliśmy doświadczenie dotyczące projektowania i budowania najlepszych eksponatów. W związku z tym poddaliśmy analizie te istniejące, przykładając do nich świeżo wypracowane miary. Sprawdzaliśmy, na ile realizować będą cele, jakie chcemy osiągnąć. Ustaliliśmy, które eksponaty pasują do naszego nowego podejścia, a które muszą zostać zastąpione albo znacznie zmienione.

Przestrzeń

Równocześnie uważnie przyglądaliśmy się naszym przestrzeniom. Nie tylko ekspozycyjnym, ale także tym, które służą Waszemu komfortowi. Począwszy od stref wejścia, stanowisk kasowych czy kącików wypoczynkowych po system informacji wizualnej, który ma ułatwiać orientację w przestrzeni. Zdawaliśmy sobie sprawę, że budynek zaprojektowany na przyjęcie 300 tysięcy osób rocznie, może ujawnić pewne niedoskonałości przy ponad milionie zwiedzających, który nas co roku odwiedza. Zdiagnozowaliśmy te problemy i ich rozwiązanie skonsultowaliśmy z najlepszymi architektami. Wraz z projektantami zaplanowaliśmy także zmiany wizualne, które znacząco wpłyną na Wasze wrażenia z wizyty. Ujednolicenie przestrzeni pozwoli na głębszą refleksję, uspokoi, pozwoli na pełniejszą interakcję z eksponatem.

Czas na zmiany: wystawy

Proces zmian będzie trwał kilka lat i został podzielony na etapy. Pierwszy z nich (już zakończony) objął wystawę Świat w ruchu, położoną w zachodniej części 1. piętra, od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego. Świat w ruchu zamknęliśmy 1 grudnia 2015 i w nowej aranżacji otworzyliśmy dla publiczności na początku marca 2016. Eksponaty, które tu można zobaczyć zachwycają precyzją i dają możliwość swobodniejszego eksperymentowania. Część z nich zbudowaliśmy samodzielnie w naszym warsztacie. Te, które były wartościowe – poprawiliśmy i ulepszyliśmy. Jeszcze inne sprowadziliśmy od najlepszych konstruktorów na świecie. Wśród eksponatów pojawiły również takie, które wymagają zaciemnienia. Zbudowaliśmy dla nich specjalny pawilon. Przestrzeń została także wzbogacona o strefy wypoczynku, które pozwalają na nabranie sił do dalszego zwiedzania.
Od tej modernizacji zaczęliśmy tworzenie na 1. piętrze jednej, dużej części eksperymentalnej. 27 grudnia 2017 r. zamykamy część wschodnią, w której obecnie znajdują się wystawy Człowiek i środowisko oraz Strefa Światła. Po modernizacji oddamy ją do użytku wczesną wiosną 2018 r.
Za nami są także prace na parterze budynku w przestrzeniach wystawy Re: generacja oraz Bzzz!

Czas na zmiany: strefy wejścia do Centrum Nauki Kopernik i planetarium Niebo Kopernika

Otwarte po renowacji strefy wejść do Kopernika (oddana w styczniu 2017 roku) oraz w planetarium (oddane do użytku w kwietniu 2017 roku) zachwycają prostym, spokojnym wystrojem z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów. W obydwu przestrzeniach zrobiło się przestronniej z większą ilością miejsca.  
Usprawniony został system informacji wizualnej, modernizacja objęła też kasy (wykonano je z corianu), szatnie i kąciki spożywcze. 

Co dalej?

Otwarcie Nowego Świata w Ruchu to pierwsza część ewolucji naszych wystaw. Zmiany wkrótce obejmą całe 1. piętro, dotychczas podzielone na trzy strefy. W efekcie rearanżacji będzie ono stanowić jed­ną, spójną wizualnie i tematycznie przestrzeń poświę­coną człowiekowi i przyrodzie. W przyszłości staną dwa pawilony (biały i czerwony, które uzupełnią istniejący już niebieski pawilon), w których umieścimy eksponaty wymagające zaciemnienia.