Nauka i sztuka

Nauka i sztuka kształtują naszą kulturę. Wśród chaosu przestrzeni, zachowań i procesów szukają pewnych wzorów. Bazują na ciekawości świata, wrażliwości, pomysłowości. W marcu w Koperniku podkreślamy więzi, łączące obie te dziedziny.