Konkurs Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2018
[patronat honorowy]">