XV Jubileuszowy Nyski Festiwal Nauki pt. „Nauka w służbie społeczeństwa”
25-26 września 2019
[patronat honorowy]">