Pracownia Przewrotu KopernikańskiegoWspółpraca z biznesem i naukowcami

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK), jaką w ramach CNK planujemy zbudować na warszawskim Powiślu, to interdyscyplinarne centrum badawczo-rozwojowe. Placówka będzie ośrodkiem innowacyjności na Mazowszu i pierwszym w kraju ośrodkiem B+R do prowadzenia eksperymentalnych badań nad procesami uczenia się (tzw. learning sciences).

W 2015 roku CNK rozszerzyło swoją działalność i uzyskało statut instytucji badawczo-rozwojowej. Dzięki temu możemy prowadzić badania naukowe. Chcemy być miejscem, w którym nie tylko poznaje się naukę, ale też tworzy się ją. Nasz dział Badań realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze (m.in. dotyczące nowych w Polsce dziedzin – learning sciences i visitor studies) we współpracy z partnerami akademickimi.

Chcąc tworzyć nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę, musimy tak zmienić sposób nauczania, aby edukacja przygotowywała młodych ludzi do życia w XXI wieku, kształtując odpowiednie umiejętności w sferze nauki i nowych technologii. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Tworzone tu nowatorskie idee i produkty mają służyć uczeniu się praktycznemu, technicznemu i zawodowemu, a równocześnie wspierać kształtowanie postaw i kompetencji kluczowych dla funkcjonowania w XXI wieku; umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

Razem ze środowiskami edukacyjnym, naukowym i biznesowym stworzymy przestrzeń współpracy. Tu spotkają się edukatorzy, designerzy i badacze z dziedzin tak różnych jak psychologia, socjologia, antropologia, pedagogika, nauki przyrodnicze. Główną ideą Pracowni jest bowiem stworzenie głęboko interdyscyplinarnego i międzysektorowego ośrodka, gdzie prowadzone będą badania dotyczące uczenia się.
Planowany budynek dla PPK będzie otwartym miejscem dla około 200 pracowników CNK, badaczy, stypendystów, stażystów i uczestników projektów oraz członków i partnerów konsorcjum.
Działalność PPK będzie prowadzona w formie konsorcjum badawczo-rozwojowego. Tworzą je Centrum Nauki Kopernik oraz dwóch partnerów biznesowych – firmy: NeticTech i Moje Bambino. Dzięki konsorcjum z partnerami biznesowymi możemy starać się o środki na tę ambitną inwestycję, a w przyszłości skomercjalizować nasze badania, a także produkty, które powstaną na podstawie ich wyników.
Współpraca z sektorem gospodarki daje możliwość spotkania potencjału, jaki stworzy Pracownia z unikalnym doświadczeniem biznesowym. Pracownia jest sygnałem dla przedsiębiorców, że Mazowsze i Polska chcą inwestować w kulturę rozwoju, kierować się w stronę innowacyjności oraz nieszablonowych rozwiązań gospodarczych w perspektywie długoterminowej.

Chcemy się dowiedzieć, jakie metody są najskuteczniejsze, by w toku uczenia się, młodzi nabywali takie kompetencje, które pozwolą im funkcjonować we współczesnym świecie. W jaki sposób uczyć, żeby edukacja spełniała oczekiwania i odpowiadała zmieniającym się aspiracjom. W oparciu o wyniki badań stworzymy nowe produkty edukacyjne – nowe eksponaty, gry i zabawki edukacyjne, formaty zajęć i wydarzeń z obszaru STEAM – które zostaną upowszechnione zarówno poprzez sektor publiczny, jak i firmy prywatne, dysponujące unikalnymi kompetencjami do wdrożenia nowych rozwiązań na rynek komercyjny.

Wszystko to możemy osiągnąć dzięki współdziałaniu partnerów badawczych, społecznych i biznesowych. Efektem naszej pracy będzie zmiana polskiej edukacji i gospodarki w kierunku kultury innowacyjności. Korzyści odniosą wszyscy uczestnicy przemian.

Tematy
powiązane