Pracownia Przewrotu KopernikańskiegoWspółpraca z biznesem

Zapraszamy Partnerów badawczych, biznesowych i społecznych do wspólnej realizacji jednego z najbardziej innowacyjnych projektów w Polsce.
Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK)
, jaką w ramach CNK planujemy zbudować na warszawskim Powiślu, to interdyscyplinarne centrum badawczo-rozwojowe. Będzie to pierwszy w naszym kraju ośrodek B+R, w którym prowadzone będą eksperymentalne badania nad procesami uczenia się (tzw. learning sciences). Razem stworzymy przestrzeń współpracy edukacji, nauki i biznesu.

Zaproszenie kierujemy do firm zainteresowanych międzysektorową współpracą przy realizacji projektów badawczych, w zakresie projektowania i prototypowania wiarygodnych rozwiązań dla edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Powstałe na podstawie badań prowadzonych w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego nowatorskie metody i narzędzia edukacyjne zostaną upowszechnione zarówno poprzez sektor publiczny, jak i firmy prywatne, które dzięki unikalnym kompetencjom w tym zakresie, wdrożą je na rynek komercyjny.

Chcąc tworzyć nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę, musimy kształtować w młodych ludziach odpowiednie umiejętności w sferze nauki i nowych technologii. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Tworzone tu nowatorskie idee i produkty mają służyć uczeniu się praktycznemu, technicznemu i zawodowemu, a równocześnie wspierać kształtowanie postaw i kompetencji kluczowych dla funkcjonowania w XXI wieku; umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

Możemy to osiągnąć dzięki współdziałaniu partnerów badawczych, społecznych i biznesowych. Efektem naszej pracy będzie zmiana polskiej edukacji i gospodarki w kierunku kultury innowacyjności. Korzyści odniosą wszyscy uczestnicy przemian.

Tematy
powiązane