Infrastruktura B+R

Będą ją tworzyć cztery przestrzenie badawcze. Naukowcy i eksperci, z dziedzin tak zróżnicowanych jak psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, socjologia, matematyka, fizyka, biologia i chemia, będą tu badać relacje między prototypowanymi formatami zajęć, pomocami naukowymi, technikami i metodami nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych a procesami uczenia się i rozwoju kompetencji pożądanych w XXI w.

Bogaty program działalności badawczej PPK wymaga wyposażenia wielofunkcyjnej przestrzeni w zróżnicowany specjalistyczny sprzęt, w tym narzędzia umożliwiające wytwarzanie prototypów i aparaturę do gromadzenia, przetwarzania oraz analizowania danych ilościowych i jakościowych.

Badacze zyskają niedostępne obecnie warunki umożliwiające obserwację procesów uczenia się w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania (np. szkoły lub klasy).

Wśród wyposażenia i narzędzi znajdą się m.in.:

 • meble laboratoryjne;
 • zintegrowany system do analizy i przeprowadzania badań;
 • przenośny system do przeprowadzania badań obserwacyjnych;
 • aparaty do badania sprawności poznawczej i ruchowej;
 • aparat do badania emocji;
 • stanowiska mechatroniczne;
 • roboty przemysłowe z oprogramowaniem, oraz niezbędnymi akcesoriami;
 • mikroskopy stereoskopowa;
 • okulograf mobilny ze śledzeniem obuocznym;
 • znakowarka laserowa;
 • tokarka CNC;
 • frezarka CNC do drewna;
 • wycinarka laserowa „przemysłowa”.

Z przestrzeni badawczych korzystać będą CNK i pozostali członkowie Konsorcjum oraz podmioty współpracujące. Pomieszczenia w budynku PPK, kompleks badawczo-biznesowy, będą wynajmowane zewnętrznym podmiotom gospodarczym, do wytwarzania produktów i rozwiązań edukacyjnych oraz prowadzenia badań własnych lub we współpracy z CNK.