Etapy powstawania PPK

 • 18 marca 2015na konferencji prasowej ogłosiliśmy, że będziemy tworzyć Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego;
 • 3 listopada 2015 dzięki podpisanym porozumieniom z naszymi Organizatorami  Centrum Nauki Kopernik stało się instytucją kultury, która ma możliwość prowadzenia badań naukowych;
 • 2017 – powołaliśmy Pracownię Inwestycji, której celem jest realizacja projektu wybudowania siedziby PPK;
 • 2017 – uzyskaliśmy zgodę na zagospodarowanie terenu pod przyszłą inwestycję; we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich przygotowaliśmy pełną dokumentację do konkursu architektonicznego;
 • 4 kwietnia 2017 ogłosiliśmy konkurs architektoniczny, do którego zgłosiło się 35 pracowni z kraju i z zagranicy;
 • 5 lipca 2017ogłosiliśmy wyniki konkursu architektonicznego na projekt siedziby PPK;
 • 25 sierpnia 2017 – z wyłonioną w konkursie pracownią Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia zawarliśmy umowę na realizację projektu budowlanego i wykonawczego;
 • listopad 2017 – złożyliśmy wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie w wysokości 16 765 860,42 zł planowanej budowy i wyposażenia badawczego budynku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), w konkursie 1.1 – Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów – Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych;
 • kwiecień 2018 – zakończenie prac projektowych wykonywanych w technologii BIM;
 • czerwiec 2018 – czekamy na wyniki konkursu;
 • 29 czerwiec 2018 – Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie w wysokości 16 765 860,42 zł na realizację projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik”;
 • 18 października 2018 – Rada Warszawy przyznała CNK dotację w wysokości 19 390 101 zł z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na realizację planowanej inwestycji;
 • 31 października 2018 – uroczyste podpisanie dwóch umów na dofinansowanie planowanej inwestycji – między CNK a Miastem st. Warszawa, reprezentowanym przez prezydenta Hannę Gronkiewicz-Waltz – między CNK a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 • listopad 2018 – zakończenie projektu wykonawczego;
 • styczeń 2019 – ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę;
 • czerwiec 2019 – planowane rozpoczęcie budowy;
 • połowa 2021 – planowane oddanie budynku do użytku.

Tematy
powiązane