Koncepcja architektoniczna

Zwycięski projekt proponuje prostą i elegancką w formie bryłę budynku, nawiązującą konstrukcyjnie do budynku CNK. Opracowany plan funkcjonalno-przestrzenny idealnie odpowiada naszym potrzebom. Bogaty program działalności PPK wymaga zaaranżowania wielofunkcyjnej przestrzeni, łatwej do modyfikowania, często o nietypowym czy eksperymentalnym przeznaczeniu – wnętrza, przeznaczone na biura, laboratoria, pracownie, miejsca spotkań i przestrzenie wspólne zaplanowano w formie modułów.

Znajdzie się tu przestrzeń dla ok. 250 pracowników i współpracowników z uczelni wyższych, członków i partnerów konsorcjum, wiodących firm z obszaru nowych technologii i mediów, innowacyjnych startupów itp. W budynku będzie mogło jednorazowo przebywać około 600 osób.

Z wyłonioną w konkursie pracownią Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia zawarliśmy umowę na realizację projektu budowlanego i wykonawczego.

W uzasadnieniu sądu konkursowego, pod przewodnictwem Jerzego Grochulskiego, zwrócono uwagę na:

Właściwe odniesienie się do budynku w zakresie kontynuacji linii zabudowy, prawidłowe uzupełnienie tkanki urbanistycznej w obszarze opracowania konkursowego oraz prawidłowe wytworzenie pierzei ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie oraz „zasadę kształtowania układu funkcjonalnego z wielopoziomowym foyer jako wewnętrznej agory, która determinuje i kreuje indywidualny styl pracy i prowadzonych w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego badań i działań.

W konkursie architektonicznym położono szczególny nacisk na energooszczędność i zastosowanie rozwiązań proekologicznych, które gwarantują niskie koszty eksploatacji. Budynek będzie architektonicznie żywą eko-maszyną, a równocześnie „eksponatem” umożliwiającym zrozumienie zasad funkcjonowania przyjętych założeń konstrukcyjnych. Rośliny rosnące na dachu będą pochłaniać ciepło i działać jak izolatory, zapewniając chłód latem i ciepło zimą. Planowane rozwiązanie zmniejszy koszty eksploatacji, zużycie energii elektrycznej oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Zastosowanie tzw. „zielonego dachu” wpisuje się w realizowaną przez nas strategię, w której mieści się przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców miasta.

Zwycięska koncepcja zakłada maksymalne wykorzystanie światła naturalnego, poprzez częściowe przeszklenie elewacji i zastosowanie dużych świetlików w dachu. Pozwoli to na ograniczenie zużycia energii potrzebnej do oświetlenia obiektu. Zastosowana tu efektywna energetycznie elewacja z poduszek ETFE ogranicza negatywny wpływ budynku na otoczenie w kontekście łagodzenia zmian klimatu* oraz zapewnia odporność na klęski żywiołowe.

Budynek PPK zaprojektowany jest zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, aby zapewnić dostęp i swobodne użytkowanie obiektu wszystkim ludziom w największym możliwym stopniu – będzie dostępny dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności poprzez wind, szerokich przejść i przestrzeni, specjalnych mebli.

Budynek Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będą cechować:

 • nowoczesna architektura i aranżacja wnętrz;
 • czytelność układu architektonicznego całego obiektu, w tym czytelny układ poszczególnych poziomów i ciągów komunikacyjnych;
 • wielofunkcyjność i elastyczność przestrzeni dająca możliwość różnorodnych aranżacji;
 • przestronność; jak najmniejsza liczba podziałów wewnętrznych z uwzględnieniem podziału na przestrzeń publiczną i niepubliczną;
 • uwzględnienie kontroli dostępu wejścia do przestrzeni niepublicznych;
 • wykorzystanie światła naturalnego w części budynku poprzez częściowe przeszklenie elewacji;
 • możliwość zaciemnienia, bądź fragmentarycznego zaciemnienia, części pomieszczeń w zależności od potrzeb;
 • niski koszt eksploatacji;
 • zastosowanie rozwiązań proekologicznych;
 • dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • możliwość prowadzania prac z wykorzystaniem dymu oraz gazów łatwopalnych w wybranych pomieszczeniach;
 • wysoki standard bezpieczeństwa.

 


* Projekt w myśl zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów. Projekt przyczynia się do realizacji celu strategii „Europa 2020 – Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii”, zgodnie z którym: należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r, 20 % energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20%.