Technologia BIM

Zarówno prace projektowe, jak i sama budowa nowego obiektu realizowane będą w nowatorskiej technologii BIM (Building Information Modeling). BIM to system projektowania i prowadzenia inwestycji budowlanych mający umożliwić sprawną współpracę i komunikację między uczestnikami całego procesu budowlanego – w oparciu o spójny trójwymiarowy model cyfrowy budynku. Technologia modelowania informacji o budynku (BIM) ma na celu wspomaganie zarządzania działaniami projektowymi, realizacyjnymi oraz operacyjnymi.

Rewolucja w budownictwie

Innowacyjna technologia BIM okrzyknięta została przewrotem kopernikańskim (!) w budownictwie. Odejściu od tradycyjnego projektowania i zastosowanie modelowania budynku w 3D umożliwia ścisłą współpracę między architektem, wykonawcą i inwestorem. Na każdym etapie pracy wszyscy uczestnicy procesu budowy mają taki sam dostęp do informacji o projekcie, harmonogramie i budżecie. Kalkulacja kosztów i ocena ewentualnych zagrożeń jest precyzyjna, a możliwość wczesnego wykrywania błędów projektowych i kolizji zadań między wykonawcami w znacznym stopniu eliminuje dodatkowe prace i koszty. Model BIM może być również wykorzystywany do administrowania gotowym, oddanym do użytkowania budynkiem.

Dzięki technologii BIM, w której powstaje projekt, już dziś możemy zajrzeć do wnętrza zaprojektowanego budynku i zwiedzić wirtualne przestrzenie.