Efekty działań

Tworzenie, komercjalizacja i skalowanie rozwiązań i produktów edukacyjnych z obszaru nauki i technologii zintensyfikuje rozwój i zwiększy konkurencyjność Mazowsza i jego oddziaływanie na pozostałe regiony Polski. Instytucjonalizacja interdyscyplinarnych i międzysektorowych prac badawczo-rozwojowych, dostępność innowacyjnej przestrzeni, infrastruktury, kompetencji i programów pozwoli na:

  • wsparcie rozwoju nowoczesnego systemu edukacji, kształtującego postawy i kompetencje kluczowe dla funkcjonowania w XXI wieku;
  • opracowanie i sprawdzania w praktyce nowatorskich form i metod działań edukacyjnych;
  • wzrost zdolności przedsiębiorstw do komercjalizacji i wdrożeń rynkowych innowacyjnych produktów i usług;
  • utworzenie przestrzeni do współpracy ekspertów z różnych dziedzin nauki, edukacji i biznesu;
  • integrację środowisk, instytucji, ekspertów i działań prowadzących prace na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych wspierających proces rozwoju kompetencji XXI wieku;
  • zwiększenie innowacyjności tworzonych w regionie produktów edukacyjnych z obszaru STEAM i polepszenie zaplecza badawczego;
  • zwiększenie efektywności mechanizmów wdrożeń, komercjalizacji i skalowania powstających rozwiązań edukacyjnych z obszaru STEAM służących rozwojowi kompetencji XXI wieku.